Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach bude v našej obci prerušená distribúcia elektrickej energie a to v termíne: 

od 29.05.2019 do 29.05.2019 v čase od 8:00 do 14:00 hod od č.d. 578 po č.d. 590 (Podkopec)

od 30.05.2019 do 30.05.2019 v čase od 8:30 do 14:30 hod od č.d. 488 po č.d. 961 (Podkopec, Podešťanská a Grúň)

od 31.05.2019 do 31.05.2019 v čase od 8:00 do 15:30 hod od č.d. 794 po č.d. 809 (Podešťanská)

od 06.06.2019 do 06.06.2019 v čase od 8:00 do 15:00 hod od č.d. 565 po č.d. 673 (Podkopec)

od 07.06.2019 do 07.06.2019 v čase od 8:00 do 13:30 hod od č.d. 117 po č.d. 152 (Šoltýstvo)