Mgr. Rastislav Hanečák bol vysvätený za novokňaza 20.6.2009. Pôsobil ako kaplán vo Vysokých Tatrách, v Tvrdošíne a posledné miesto pôsobenia v Rožňavskej diecéze.

Veríme, že jeho pôsobenie v našej farnosti v ňom zanechá ten najlepší dojem a bude požehnaním pre obec a naša obec aby bola požehnaním pre neho.

Žehnaj Vás Pán.

Vitajte u nás.