Názov zákazky: Prestavba administratívnych priestorov na komunitné centrum obce Novoť