Výzva na predloženie ponuky - Vybudovanie vyhliadkovej veže v Novoti

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2 - Zadanie

Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia