Kalendár zberu odpadov

 • Termíny zberu odpadov

  27.08.2020

 • PREBERANIE a ODOVZDÁVANIE SÁLY a KUCHYNE KD NOVOŤ

  14.07.2020

News

 • O p a t r e n i e O p a t r e n i e - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne pri ohrození verejného zdravia pre okres Námestovo

  22.09.2020

  Read more >
 • Zber OBJEMNÉHO ODPADU

  21.09.2020

  Read more >
 • DEŇ RODINY 2020

  12.09.2020

  Read more >
 • Príhovor starostu obce Novoť

  24.07.2020

  Read more >
 • Knižná búdka

  07.07.2020

  Read more >

Notices

Kalendár zberu odpadov