Kalendár zberu odpadov

 • Obecný kalendár

  10.01.2022

News

Notices

 • Pozvánka na zasadnutie mimoriadného obecného zastupiteľstva dňa 28.1.2022

  25.01.2022

  Read more >
 • Blíži sa termín pre podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2022

  20.01.2022

  Read more >
 • Operátor výroby v Námestove

  20.01.2022

  Adecco

  Read more >
 • Pripomienkovanie navrhnutých cestovných poriadkov

  20.01.2022

  Read more >
 • ÚZEMNÝ PLÁN OBCE NOVOŤ - NÁVRH

  17.01.2022

  oznámenie o začiatku prerokovávania, žiadosť o stanovisko k návrhu

  Read more >

Kalendár zberu odpadov

Useful links