Kalendár zberu odpadov

  • OBECNÁ KNIŽNICA - otváracie hodiny počas PRÁZDNIN

    16.06.2020

  • ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV

    16.06.2020

  • ZBER POUŽITÉHO ŠATSTVA A OBUVI

    05.06.2020

News

Notices

Kalendár zberu odpadov