Kalendár zberu odpadov

Local land plan

 • ÚZEMNÝ PLÁN OBCE NOVOŤ - KONCEPT

  25.11.2020

  Read more >
 • ZADANIE PRE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE NOVOŤ

  10.12.2019

  oznámenie o začiatku prerokovávania, žiadosť o stanovisko k návrhu zadania

  Read more >
 • ÚZEMNÝ PLÁN OBCE NOVOŤ 2011

  25.11.2018

  Read more >

Kalendár zberu odpadov

Useful links