Štatistika farnosti za posledných 20 rokov

V koncoročnom Farníku, v ktorom boli uverejnené štatistické údaje farnosti za uplynulý rok, mnohých prekvapil pomerne vysoký počet krstov, ktorý nemá v histórii farnosti obdoby. Chcel som vedieť, ako to vypadá z dlhodobého hľadiska, preto som si so súhlasom p. farára vytiahol potrebné údaje z farských matrík za posledných dvadsať rokov, trochu porátal a tu sú výsledky.

KRSTY

Vlaňajších osemdesiatsedem krstov je v histórii farnosti najvyšší počet a ak by sme chceli nájsť rok, ktorý sa tomu vlaňajšiemu najviac približuje, museli by sme sa vrátiť späť o ďalších desať-pätnásť rokov, na prelom rokov osemdesiatych-deväťdesiatych, keď bývalo v ročníku okolo sedemdesiat detí. Po roku 2000 sa vlaňajšku najviac priblížuje rok 2011, keď bolo krstov „iba“ o dvadsať menej. Naopak najmenej krstov, iba 41 bolo v r. 2002. Je to zároveň rok s najnižším podielom chlapcov (29%), dievčatá ich „prevýšili“ skoro dva a pol násobne (71%). Chlapci „triumfovali“ v roku 2011, keď ich boli takmer dve tretiny (66%). Najvyrovnanejšie boli roky 2016 (27/26) a 2009 (30/28). Za celých dvadsať rokov je to spolu 1090 krstov, čo predstavuje ročný priemer 54,5. Dievčat bolo 549, chlapcov 541. Potešujúcou je skutočnosť, že počet krstov od roku 2015 neustále rastie.


POHREBY

Desať mužov a desať žien si Pán povolal k sebe v minulom roku, čo predstavuje piaty najnižší počet za sledované obdobie. Vyrovnaný počet mužov a žien bol v troch rokoch, okrem vlaňajška ešte v roku 2009 (11/11) a v roku 2006 (17/17), ktorý je zároveň rokom s najvyšším počtom pohrebov. Menej mužov, ako žien zomrelo iba v dvoch rokoch: 2000 (8/9) a 2001 (14/15). Vo zvyšných pätnástich rokoch zomrelo viac mužov, ako žien, najvýraznejšie v roku 2011 (23/10). Za celé obdobie je tento rozdiel veľmi výrazný: 277 mužov, 203 žien, spolu 480 pohrebov, čo predstavuje ročný priemer 24 (14 mužov, 10 žien). Najmenej pohrebov (16) bolo v rokoch 2015 a 2018.


PRIEMERNÝ VEK ZOSNULÝCH

Menej potešujúci je však priemerný vek zosnulých, ktorý od roku 2015 neustále klesá, vlani predstavoval iba 58,9 rokov a je najnižší od roku 2000. Najvyšší priemerný vek zosnulých, viac než 75 rokov bol v roku 2004.[1]


PRÍRASTOK

Pri vlaňajších dvadsiatich pohreboch a rekordných osemdesiatich siedmich krstoch je aj prírastok farníkov (67) rekordný a viac, ako dvojnásobný oproti priemeru (30,5). Najnižší prírastok (16) bol v roku 2002 predovšetkým pre najnižší počet krstov.[2]


SOBÁŠE

Rekordný počet sobášov (31) bol v roku 2015, no nepoteší skutočnosť, že od vtedy každým rokom klesá na vlaňajších osemnásť, čo je počet trochu podpriemerný (priemer je 20,15), no stále dvojnásobný oproti „najslabšiemu“ roku 2003, kedy ich bolo iba deväť.[3]


MEDZIROČNE

Pre informáciu sú na nasledujúcom grafe zobrazené rozdiely všetkých ukazovateľov v porovnaní s predošlým rokom. Z tohoto pohľadu môžeme hodnotiť pozitívne napr. rok 2011 v ktorom síce pribudli tri pohreby, ale aj trinásť krstov, deväť sobášov a o takmer desať rokov sa zvýšil priemerný vek zosnulých.Na záver údaje v číslach

RokKrstyChl.Die.Pohr.MužiŽenyPriem. vek zomr.Príra stokSobá šeKrsty ±Pohr. ±Sobá še ±Priem. vek zomr. ±
2000502822178970,233162140
2001512229291415722214112-22
200241122925151070,31615-10-41-2
200358352326151168,8329171-6-2
200445202528171175,11720-132116
20054521242012871,725140-8-6-3
200652232934171771,4181971450
200748282023158692527-4-118-2
20085730272316767,2342090-7-2
20095830282211116836251-151
201054233130161463,82416-48-9-4
201167442333231073,43425133910
20125022282012867,63015-17-13-10-6
201345261924141074,82118-5437
20145521341911868361710-5-1-7
2015442618169774,62831-11-3147
201653272631161573,62230915-1-1
20176430342415968,3402911-7-1-5
20186635311611567,750252-8-4-1
201987384920101058,96718214-7-9
Spolu1090541549480277203610403
Priemer54,527,0527,4524141069,730,520,15

Zdroje:
Archív Farníkov z rokov 2007 až 2019.
Krstná matrika Farnosti Novoť
Pohrebná matrika Farnosti Novoť
Sobášna matrika Farnosti Novoť

Ďakujem p. farárovi Štefanovi Hrbčekovi za ochotu a spoluprácu i za možnosť nahliadnúť do farských matrík.

Stanislav Mikolajčík


[1] Vek zosnulých je vypočítaný iba ako rozdiel roku úmrtia a roku narodenia a môže sa nepatrne líšiť od skutočného veku.
[2] Oficiálne štatistiky obce sa môžu líšiť, pretože v tejto farskej štatistike nie je zahrnutý pohyb obyvateľstva (prihlásenia a odhlásenia z trvalého pobytu).
[3] V štatistike sú zahrnuté iba sobáše uzavreté v našej farnosti. Nie sú tu zahrnuté sobáše našich farníkov v iných farnostiach, ani civilné sobáše.