O Z N A M Y

INFO pre BIRMOVANCOV

Prihlásenie na národné stretnutie mládeže

Info k prvému sv. prijímaniu

Najnovšie číslo diecézneho časopisu KAPITULA

ODPORÚČAM TOTO VIDEO

Audio záznam z vlaňajšej odpustovej slávnosti.

Staršie video Maroša Kuffu.
Každý dar má prepojenie s naším krstom a účasti na kráľovskom, prorockom a kňazskom poslaní.