Farnosť narodenia Panny Márie v Novoti

Pri príležitosti Svetového dňa masmédií v roku 2002 pápež Ján Pavol II. vo svojom posolstve okrem iného povedal: „Internet: nové fórum na hlásanie evanjelia. Vyzývam celú cirkev, aby odvážne prekročila tento nový prah a vstúpila do hlbín siete.“ Zdôraznil, že internet prináša miliardy myšlienok na milióny monitorov celej planéty, ale len vtedy, ak sa v tomto neprebernom množstve obrazov a zvukov objaví Ježišova tvár a ak z neho zaznie jeho hlas, bude internet pravým ľudským priestorom, pretože, „kde nie je miesto pre Krista, nie je miesto pre človeka.“ Svätý Otec veril, že internet sa môže stať nástrojom pokoja a povzbudzoval veriacich, aby ho používali odvážne, vyzbrojení evanjeliom Ježiša Krista - Kniežaťa pokoja.

Aktuálne informácie o živote farnosti nájdete na adrese:
www.mojakomunita.sk/web/farnost-novot

Deň otvorených dverí

V kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka bude deň otvorených dverí s pripraveným programom.

3. máj 2022

Veľká noc 2022 + Anketa k tohtoročnému sláveniu Veľkej noci

Väčšina informácií k tohoročnej Veľkej Noci je uverejnená vo farskom časopise "FARNIK 15", v tomto článku budú niektoré upresnenia.

9. apríl 2022

Voľby do pastoračnej rady

Pred 2 týždňami boli ohlásené voľby do pastoračnej rady našej farnosti. Počas týchto dvoch týždňov som zhromaždil kandidátov. Voľby budú najbližšiu nedeľu 3.4.2022.

2. apríl 2022

SENIORI, buďte opatrní!

Polícia v Žilinskom kraji opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch (aktuálne najmä v okrese Dolný Kubín), ktorí sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť často stávajú obeťami podvodov.

26. marec 2022

Sv. omša za ZZM a akadémia

Keď sme plánovali sv. omšu za Združenie Zázračnej medaily a akadémiu, ešte sme netušili, že zase príde LOCKDOWN. Preto Vám na tomto mieste ponúkame záznam zo sv. omše aj z akadémie, ktorá bola v úplne minimálnej zostave.

27. november 2021

Pred 100 rokmi sa narodil náš bývalý duchovný otec Karol Lihosit

Minulý týždeň uplynulo 100 rokov od narodenia nášho bývalého duchovného otca Karola Lihosita. V našej farnosti pôsobil viac ako 30 rokov, najskôr v rokoch 1958 - 1973 ako správca farnosti a od roku 1997 žil na zaslúženom odpočinku v Novoti a pastoračne vypomáhal takmer až do svojej smrti v januári 2015. Do veľkonočného čísla obecných novín v r. 2005 napísal úvodník a poskytol rozhovor, ktorý prinášame v plnom znení. Porozprávala sa s ním vtedajšia šéfredaktorka Hlasu Novote, PhDr. Mária Kondelová.

4. november 2021

Ako sme prežili Stretnutie so Svätým Otcom Františkom

Na stretnutie so Svätým Otcom Františkom v Šaštíne išli z našej farnosti dva autobusy, niektorí pútnici išli už v noci autami. Pápež tu slúžil sv. omšu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Motto: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“.

16. september 2021

Svätá omša za poľovníkov

Novoť - Svätý Hubert je patrónom poľovníkov a už tradične záver prázdnin patrí úcte k tomuto svätému. Pre nepriaznivé počasia sa tento rok slávnosť neuskutočnila ako zvyčajne na Bieranke, ale sv. omša sa slúžila v kostole a tradičné pohostenie bolo prichystané v Kultúrnom dome. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol náš rodák, dp. Anton Durčák, aktuálne kaplán v Poprade.

29. august 2021

Deň rodiny 2021

... alebo „Deň zázrakov“. Aj takto by sme mohli nazvať tohtoročný mimoriadny deň rodiny, ktorý sa konal v nedeľu 18. júla. Jeho motto „Otec nablízku“ sa stalo už počas prípravy pre nás dôležitým a v tomto duchu sme sa snažili aj tento deň pripraviť. Chceli sme poukázať na dôležitosť prítomnosti otca v rodine a jeho mimoriadne poslanie, ktoré mu zveril Boh – Otec.

31. júl 2021

Otec Rudolf Vetrík by sa dnes dožil sedemdesiatky

Novoť - Náš niekdajší duchovný otec Rudolf Vetrík by sa dnes dožil sedemdesiatych narodenín. V našej farnosti pôsobil ako správca farnosti od marca 1986 do júna 1997, teda viac ako 11 rokov a bolo to jeho najdlhšie kňazské pôsobenie na jednom mieste. Po dlhej a ťažkej chorobe odišiel k Pánovi vo veku 67 rokov v sobotu 24. novembra 2018 v Oravskej Polhore, kde je aj pochovaný na miestnom cintoríne.

ODPOČINUTIE VEČNÉ DAJ MU PANE A SVETLO VEČNÉ NECH MU SVIETI, NECH ODPOČÍVA V POKOJI. AMEN.

Archív článkov venovaných vdp. Rudolfovi Vetríkovi:

Článok z 25.mája 2011

Článok zo 6.júna 2011

Článok z 27.júla 2016

Parte

27. júl 2021

Za víťazstvo pravdy a objektivity

V ostatných týždňoch (máj 2021) niektoré slovenské denníky priniesli články o Božom sluhovi (BS) biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na jednej strane nás teší záujem o osobu biskupa Vojtaššáka, ale na druhej strane sme sklamaní zo spôsobu, ako sa jeho osoba prezentuje. Autori týchto článkov sa snažia presvedčiť čitateľov o „svojej“ pravde a o bezdôvodnosti pokračovať v procese blahorečenia BS biskupa Jána Vojtaššáka.

28. máj 2021

Koniec mája a jún 2021

Po veľkej noci sme vstúpili do obdobia cez rok. Opatrenia sa mierne uvoľnili, priame prenosy budú bývať už len občas. Riadime sa podľa farníka, len občas odporúčam nakuknúť na tento článok.

23. máj 2021

VEĽKÁ NOC 2021

V tomto blogu zverejňujem priame prenosy svätých omší a informácie o liturgických sláveniach veľkonočného trojdnia a 49 dní veľkonočného obdobia.

31. marec 2021

MAREC 2021

Sprísnené opatrenia pokračujú aj v marci, tu budú informácie o priamych prenosoch svätých omší.

28. február 2021

PÍŠŤALOVÉ VARIÁCIE | MAREK JAMRICH

Na fašiangové počúvanie v tomto čase lockdownu trochu peknej hudby a povzbudivých slov z archívu TV Lux

11. február 2021

FEBRUÁR 2021

Aj vo FEBRUÁRI ešte platia sprísnené opatrenia. V tomto článku budem postupne zverejňovať a aktualizovať informácie o priamych prenosoch svätých omší.

1. február 2021

JANUÁR 2021

Pre mesiac január opäť platia sprísnené opatrenia podobné ako platili v októbri minulého roka. V tomto článku budem postupne zverejňovať a aktualizovať informácie o priamych prenosoch svätých omší a verím, že aj tú dobrú správu, že znovu budeme mať osobnú účasť na svätej omši.

1. január 2021

PASTIERSKY LIST Konferencie biskupov Slovenska

Na prahu nového roku sa nám prihovárajú otcovia biskupi Slovenska.

Textová verzia vo formáte pdf

1. január 2021

Modlitba za Slovensko

Spolu sa modlime za aktuálne potreby milovaného národa.

31. december 2020

VIANOCE 2020 v čase preventívnych opatrení

Na tomto mieste nájdete postupne zverejnené prihlasovacie formuláre na sväté omše, priame prenosy a všetky potrebné informácie pre tohoročné slávenie Narodenie Pána Ježiša.

23. december 2020

ADVENT - Bohoslužby v čase preventívnych opatrení

Novoť - Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 (§ 4, odst.2, písm. n (str. 133)) zo 17. decembra 2020, ktorá nadobúda účinnosť v sobotu 19. decembra 2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá, ktoré budú platiť aj počas Vianočných a Novoročných sviatkov.

19. december 2020

Výročie narodenia Božie sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

Spišská Kapitula, Zákamenné - Dnes si pripomíname 143 rokov od narodenia Božie sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Počas týchto dní ďakujeme Bohu za dar jeho života a spájame sa v modlitbách za jeho blahorečenie.
Počas Pamätných dní sa spoločne stretávame na Spišskej Kapitule alebo v Zákamennom. Keďže prežívame obdobie poznačené pandémiou COVID-19 a nie je možné spoločne sa stretnúť na celodiecéznej púti, Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy, pozýva všetkých, aby uskutočnili duchovnú púť na Spišskú Kapitulu a spojili sa navzájom vo svojich rodinách pri modlitbe sv. ruženca a pri sledovaní sv.omše.

14. november 2020

November - Bohoslužby v čase preventívnych opatrení

V tomto článku zverejňujem a priebežne aktualizujem informácie, aby sme pri slávení bohoslužieb dodržiavali platné preventívne opatrenia proti šíreniu COVID 19.

1. november 2020

Nový diecézny administrátor

Spišská Kapitula - Dnes sa na Biskupskom úrade v Spišskej Kapitule zišiel Zbor konzultorov, aby v zmysle Kódexu kanonického práva zvolil diecézneho administrátora, ktorý povedie diecézu v čase uprázdneného biskupského stolca.
Za spišského diecézneho administrátora bol zvolený Mons. Ján Kuboš, spišský pomocný biskup.

29. október 2020

Zomrel diecézny otec biskup Mons. Štefan Sečka

Levoča - Dnes v skorých ranných hodinách odišiel na večnosť náš diecézny otec biskup Mons. Štefan Sečka. Spišskú diecézu viedol od septembra 2011. Našu farnosť naposledy navštívil vlani v apríli z príležitosti vysluhovania sviatosti birmovania. Pohreb otca biskupa bude v utorok 3. novembra na Spišskej Kapitule. O 10:00 bude pohrebná svätá omša v Katedrále svätého Martina a po nej bude telo zosnulého biskupa pochované na cintoríne na Kapitule.

28. október 2020

AKO získať odpustky pre zosnulých v čase preventívnych opatrení.

DEKRÉT Apoštolskej penitenciárie v Ríme z 22.októbra 2020 o úprave podmienok získania odpustkov pre zosnulých v čase preventívnych opatrení.

24. október 2020

Október - Bohoslužby v čase preventívnych opatrení

V tomto článku zverejňujem a priebežne aktualizujem informácie, aby sme pri slávení bohoslužieb dodržiavali platné preventívne opatrenia proti šíreniu COVID 19.

1. október 2020

CARLO ACUTIS - zaujímavý svätec - inšpirácia pre mladých

V sobotu 10. októbra, takmer presne po štrnástich rokoch od jeho smrti, sa v Bazilike sv. Františka v Assisi konalo blahorečenie tohoto 15-ročného chlapca, ktorý má čo povedať predovšetkým dnešným mladým ľuďom.

Vydavateľstvo Don Bosco vydalo jeho životopis, ktorý si môžete objednať TU , alebo zakúpiť priamo v predajni náboženskej literatúry SAVIO v Zákamennom.

14. október 2020

Plodnosť nie je problém, ale dar

Liga pár páru pozýva na kurz prirodzeného plánovania rodičovstva, ktorý sa uskutoční v Dolnom Kubíne. Prvé z troch stretnutí je v piatok 9.10.2020.

Diecézny výstup mladých do Tatier

POZVÁNKA - Štrbské Pleso 10.10.2020 (sobota)

Deň rodiny 2020

Úplne iný ako po iné roky a predsa oslovil mnoho rodín...

Fotky z odpustovej slávnosti

Autor: Ľubomír Bystričan

Duchovná príprava pred odpustom

V tomto článku je video, audio a niekoľko fotiek z prípravného týždňa pred odpustom.

Nová zástava farnosti

Od nápadu po požehnanie

S myšlienkou dať zhotoviť novú zástavu farnosti prišiel pán Šimjak. Nasledovalo obdobie viacerých grafických návrhov, ktoré pripravil a podľa mojich požiadaviek upravoval pán Zdenek Velebný.

Dedinský tábor 2020

Dedinský tábor (8. ročník) aj napriek nepriaznivým okolnostiam dopadol nad očakávanie dobre.

Zbierka pre DKÚ

Zbierka na Diecézny katechetický úrad sa zmenila zo zvončeka na zbierku

Modlitbové stretnutie za mladých

Pozývame vás na modlitbové stretnutie za mladých na konci prázdnin, ktoré sa uskutoční 29.8.2020 (sobota) na Mariánskej hore a 30.8.2020 (nedeľa) v Kline

Víkendovka pre bezdetné páry

Víkendovka pre bezdetné páry v Bardejovských Kúpeľoch - 23.-25.10.2020

Gorazdov Močenok 2020 - na "LIENKY" môžeme byť hrdí

Divadelný súbor LIENKY z našej farnosti v súťaži divadelných súborov tento rok obsadil 3. miesto. Tešíme sa z toho a LIENKAM gratulujeme.

Požehnanie obnoveného kríža na Grúni

PREVENTÍVNE OPATRENIA - informácie pre našu farnosť

V tomto článku sú INFORMÁCIE o priamych prenosoch svätých omší, informácie o vysluhovaní sviatosti zmierenia a možnosť prihlásiť sa na svätú spoveď a veciach ktoré súvisia s aktuálnymi obmedzeniami.

Zákaz verejných bohoslužieb - veľkonočné obdobie

V tomto článku sú informácie o priamych prenosoch svätých omší a veciach ktoré súvisia so zákazom verejných bohoslužieb.

Príprava na Prvé sväté prijímamnie 2020

Tu sú informácie k príprave prvého sv. prijímania v našej farnosti.

CELODENNÁ POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ

Štvrtok 30.4.2020 je dňom celodennej poklony v našej farnosti. Na tomto linku sa môžete prihlásiť na polhodinovú adoráciu v čase od 8:00 do 18:30. Postup je rovnaký, ako pri poklone pri Ježišovom hrobe na Bielu sobotu.

Záznam prednášky 6. témy v rámci diecéznej školy viery.

Téma: 7. a 10. Božie prikázanie
Prednáša: Mgr. Cyril Hamrák, farár v Zákamennom

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - Nedeľa Božieho milosrdenstva - priamy prenos NOVOŤ

Vo štvrtok (23.04. 2020) bude na YOUTUBE prednáška 6. témy v rámci diecéznej školy viery. Začíname o 18.00 sv. omšou, bezprostredne po sv. omši nasleduje katechéza na tému: 7. a 10. Božie prikázanie, ktorú prednesie Mgr. Cyril Hamrák, farár v Zákamennom. Všetkých srdečne pozývame k sledovaniu.

VEĽKONOČNÁ SOBOTA - priamy prenos NOVOŤ

VEĽKONOČNÝ PIATOK - priamy prenos NOVOŤ

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK - priamy prenos NOVOŤ

VEĽKONOČNÁ STREDA - Detská sv. omša - priamy prenos NOVOŤ

Diecézna škola viery na tému 7. a 10. Božie prikázanie

VEĽKONOČNÝ UTOROK priamy prenos NOVOŤ

VEĽKONOČNÝ PONDELOK priamy prenos NOVOŤ

ODOVZDANIE PÔSTNEJ KRABIČKY

Novoť - Deti, ktoré počas pôstu svoje odriekanie premenili na "vklad" do pôstnej krabičky, môžu túto krabičku odovzdať na Veľkonočný pondelok v čase od 14:00 hod. do 14:30 hod. na autobusovej zastavke BOLEK a pred obchodnými domami COOP Jednota (na Šoltýstve, v centre a oproti Materskej škole).

V stanovenom čase budú na týchto štyroch miestach poverení ľudia, ktorí prevezmú od vás krabičky. Je potrebné zachovať preventívne opatrenia a neprichádzať do kontaktu s inými ľuďmi. Bude tam taká veľká krabica a do nej svoje krabičky vložíte. Potom tieto peniaze porátame a vložíme na účet charity.

Nech vám Pán Boh odmení Vašu solidaritu.

13. apríl 2020

Pastierský list otca biskupa Mons. Štefana Sečku na VEĽKÚ NOC 2020

Spišská Kapitula - Aj v tejto zvláštnej a ťaživej situácii sa nám prihovára náš otec biskup Mons. Štefan Sečka.

Textová verzia vo formáte pdf

11. apríl 2020

Zákaz verejných bohoslužieb - VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Novoť - Vytváram nový článok, ktorý budem tiež priebežne aktualizovať.

7. apríl 2020

Zákaz verejných bohoslužieb - informácie pre našu farnosť

Novoť - V tomto článku zverejňujem a priebežne aktualizujem informácie potrebné v tomto zvláštnom čase preventívnych opatrení.
Aktualizované 5.4.2020 9:30 (ANKETA K PRVÉMU SV. PRIJÍMANIU)

11. marec 2020

Menovaný nový pomocný biskup pre Spišskú diecézu

Spišská Kapitula - Pápež František dnes vymenoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním dp. Ján Kuboš, doterajší farár a dekan v Kežmarku.

25. marec 2020

Zákaz verejného slávenia bohoslužieb

Bratislava - Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k zákazu verejného slávenia bohoslužieb.

10. marec 2020

Nová spovedná miestnosť

Novoť - V mesiaci február 2020 bol upravený interiér kostola a bola postavená nová spovedná miestnosť.

10. marec 2020

Kalčeto - herná úroveň bola zas o stupienok vyššie

Novoť - V rámci projektu Zaž(n)i to s nami! sa v piatok, 6. marca 2020, odohral Turnaj v kalčete.

7. marec 2020

VYKROČ - pozvánka

Spišská Kapitula - Pozývame Vás na diecézne stretnutie mládeže VYKROČ 2020 v Aréne Poprad v Poprade.

7. marec 2020

Zaž(n)i to s nami!

Novoť - V hlavách mladých iniciatívnych dievčat vznikol nápad vytvoriť v rámci našej Čajovne projekt s názvom "Zaž(n)i to s nami!".

7. marec 2020

1. miesto vo floorbalovom turnaji patrí našim miništrantom

Mútne - Naši miništranti sa zúčastnili floorbalového turnaja v susednej farnosti a neurobili nám hanbu, neprehrali ani jeden zápas a skončili prví.

25. február 2020

Vyhlásenie slovenských biskupov k parlamentným voľbám 2020

Bratislava - Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k parlamentným voľbám 2020

21. február 2020

Národný týždeň manželstva

Novoť - Každé manželstvo je jedinečné a každá dvojica si píše svoj vlastný neopakovateľný príbeh, ktorý začal spojením dvoch sŕdc...
Aj tento rok sa naša farnosť od 10. do 16. februára zapojí do Národného týždňa manželstva. Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka.

09. február 2020

Salezián don Jozef Sobota odišiel k Otcovi

Námestovo - Dnes ráno, vo veku 91 rokov odišiel na večnosť don Jozef Sobota SDB, salezián, kňaz, niekdajší profesor na Námestovskom gymnáziu. Krátku časť svojho života prežil aj v našej farnosti a na Novoť, ktorá ho prijala v najťažšom období, s vďačnosťou spomínal do konca života.

19. január 2020

Trojkráľový koncert mnohých prekvapil

... a verím že aj potešil

6. január 2020

Ohlásenie Veľkej Noci

Novoť - Tento oznam nie je napísaný na základe komerčných trendov, ale na stáročnej tradícií, že na sviatok Zjavenia Pána je oznámenie Veľkej Noci slávnostnou formuláciou. Vo FARNIKU sme už na to žiaľ nemali miesto.

6. január 2020

Štatistika farnosti od roku 2000

Novoť - Všimli ste si v poslednom minuloročnom Farníku štatistické údaje za minulý rok? Využili sme voľné dni na „prehrábavanie“ sa vo farských matrikách a tak si môžete pozrieť štatistiku farnosti za uplynulých dvadsať rokov.

4. január 2020

Pozvánka na Trojkráľový koncert

Novoť - Prosím, všimnite si zmenu času koncertu. Koncert začína o 16:00 hod.

3. január 2020

Posviacka obnovenej sochy Krista Trpiteľa

Novoť - Obec na základe podnetov poslancov Obecného zastupiteľstva nedávno zreštaurovala národnú kultúrnu pamiatku „Sochu Krista Trpiteľa“, postavenú v r. 1825, ktorá sa nachádza v časti Grúň.

3. január 2020

VIANOCE 2019

Novoť - Každý rok môžeme sláviť narodenie Ježiša Krista. V našej farnosti sme venovali náležitú pozornosť tomu, aby to bola dôstojná a veľkolepá oslava, veď ON je naše všetko...

3. január 2020

Vľavo, v rubrike Na stiahnutie je rodinná štedrovečerná pobožnosť.

VŠETKÝM PRAJEME POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY

24. december 2019

EMMANUEL

Ó, Emanuel, náš kráľ - Adventná úvaha nad dnešnou antifónou.

23. december 2019

REX GENTIUM

Ó, vytúžený Kráľ národov - Adventná úvaha nad dnešnou antifónou.

22. december 2019

ORIENS

Ó, Hviezda - Adventná úvaha nad dnešnou antifónou.

21. december 2019

CLAVIS DAVID

Ó, kľúč Dávidov - Adventná úvaha nad dnešnou antifónou.

20. december 2019

RADIX JESSE

Ó, koreň Jesseho - Adventná úvaha nad dnešnou antifónou.

19. december 2019

ADONAI

Ó, Pane - Adventná úvaha nad dnešnou antifónou.

18. december 2019

SAPIENTIA

Ó, Múdrosť - Adventná úvaha nad dnešnou antifónou.

17. december 2019

Vstúpili sme do druhej polovice adventného obdobia. V čase od zajtra (17. decembra) do Vianoc sa pri liturgii hodín aj pri svätej omši používajú zvláštne

adventné antifóny

ktoré spájajú starozákonné prisľúbenia a predobrazy s príchodom Ježiša Krista.

Pred večernou svätou omšou bude úvaha a vysvetlenie každej antifóny a modlitba. Na projekcií bude obraz, ktorý symbolicky vyjadruje obsah adventnej antifóny konkrétneho dňa.

Tieto texty a obrázky pribudnú každý deň aj na tejto stránke.

16. december 2019

Parkovanie pri novej fare

Novoť - Ak máte v nedeľu problém zaparkovať, prečítajte si, prosím, tento článok.

28. október 2019

..zo spomienkovej akadémie

Novoť - AUDIO, niekoľko fotiek a text zo spomienkovej akadémie na mons. Štefana MNOHEĽA.

Vďaka ochotným ľuďom a vzájomnej spolupráci sme si v našej farnosti s úctou a vďakou spomenuli na mons. Štefana Mnoheľa, kňaza, publicistu a národovca.

27. október 2019

75. výročie úmrtia mons. ŠTEFANA MNOHEĽA

Novoť - V piatok uplynie 75 rokov od násilnej smrti Mons. ŠTEFANA MNOHEĽA, kňaza a nášho najväčšieho rodáka. Tohoto vzácneho človeka a kňaza si pripomenieme na spomienkovej akadémií v piatok 25.10.2019 o 18:45 hod (po sv. omši) vo farskom kostole Narodenia Panny Márie v Novoti, na ktorú Vás srdečne pozývame.
Viac sa o mons. Štefanovi Mnoheľovi dočítate aj v rubrike Osobnosti na starej novotskej stránke old.novot.sk/Osobnosti

20. október 2019

Zúčastnili sme sa pochodu za život

Bratislava - Dva autobusy farníkov šli z Novoti do Bratislavy, aby sme svojou účasťou vyjadrili potrebu chrániť počatý život a rovnako ochranu prirodzenej rodiny (manželstvo muža a ženy).

22. september 2019

Život s Kristom - pozvánka otca biskupa do Diecéznej školy viery

Spišská Kapitula - Otec biskup Mons. Štefan Sečka nás pozýva a povzbudzuje, aby sme sa vzdelávali vo svojej viere. Z toho dôvodu vlani zriadil Diecéznu školu viery, ktorej druhý ročník začne budúci týždeň. Tento ročník s témou Život s Kristom bude zameraný na prikázania. Diecézna škola viery prebieha v sídlach viacerých dekanátov, na Orave na troch miestach, najbližšie v Námestove.

10. september 2019

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k III. národnému pochodu za život

Novoť - Drahí bratia a sestry, Konferencia biskupov Slovenska nám na túto nedeľu (8. septembra 2019) posiela pastiersky list. Má byť prečítaný pri svätých omšiach. Nakoľko je v našej farnosti odpustová slávnosť na tretej svätej omši sa pastiersky list nebude čítať preto ho zverejňujeme a prosíme vás aby ste si ho prečítali.

7. september 2019

Slávnosť uvedenia do úradu farára

Novoť - Na sviatok Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) sa v kostole pri večernej sv. omši za hojnej účasti veriacich konala milá slávnosť uvedenia Mgr. Štefana Hrbčeka do úradu farára našej farnosti. Z poverenia otca biskupa Štefana Sečku ho do úradu uviedol dekan Zákamenského dekanátu Mgr. Marián Pánik, ktorý tiež predsedal sláveniu sv. omše. Koncelebrovali novomenovaný pán farár, pán kaplán Rastislav Hanečák, vdp. Cyril Hamrák, farár v Zákamennom a vdp. Michal Holík, farský administrátor v Lokci.

16. júl 2019

Siedmy ročník Dedinského tábora

Novoť - Od 9. do 13. júla sa v našej farnosti konal už 7. ročník Dedinského tábora. Od apríla ho pripravovalo približne 70 mladých dobrovoľníkov. Na tábore sa zúčastnilo 130 detí vo veku 4 až 13 rokov. Bohatý program prebiehal väčšinou v okolí kostola, v areáli školy a pri Agrohoteli.

13. júl 2019

Poďakovanie doterajším duchovným otcom

Novoť - Rannou sv. omšou na sviatok sv. vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda sa završilo šesťročné pôsobenie doterajšieho duchovného otca Ľuboša Satinu v našej farnosti. Na jeho žiadosť sa nekonala žiadna rozlúčková ceremónia. Otec Ľuboš sa s veriacimi rozlúčil v predošlú nedeľu na všetkých sv. omšiach, pri ktorých poďakoval za svedectvo viery a kresťanského života.

Aj touto cestou vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať obom doterajším duchovným otcom, o. Ľubošovi Satinovi i o. Petrovi Križianovi za obetavú službu v našej farnosti.
Budeme na Vás myslieť vo svojich modlitbách.

5. jún 2019

Privítanie p. kaplána Rastislava Hanečáka

Novoť - S platnosťou od prvého júla 2019 vymenoval otec biskup Štefan Sečka pre našu farnosť nového kaplána, Mgr. Rastislava Hanečáka, ktorý je v poradí piatym kaplánom a tridsiatym siedmym kňazom pôsobiacim v našej farnosti od jej vzniku v r. 1787. Na úvod večernej sv. omše ho privítal p. farár i starosta obce.

1. júl 2019

Primičná slávnosť na sviatok Najsvätejšej Trojice

Novoť - Slávnosť Najsvätejšej Trojice, ktorá sa slávi týždeň po Turiciach, mala tento rok v našej farnosti sviatočnejší ráz. Po dvadsiatich rokoch modlitieb a čakania sme v našej farnosti slávili primície nášho rodáka, Antona Durčáka, ktorý deň predtým prijal kňazské svätenie z rúk diecezného biskupa Mons. Štefana Sečku. Po viac ako dvesto rokoch tak pokračuje v šľapajách rodu Durčák, z ktorého pochádzali prví kňazi z našej obce.
Vyprosujeme hojnosť milostí, aby bol pravým hlásateľom Kristovej zvesti slovom i príkladom.

16. jún 2019

Kňazská vysviacka v Spišskej Kapitule

Spišská Kapitula - Po úspešnom ukončení bohosloveckých štúdií v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule udelil diecézny biskup Mons. Štefan Sečka v sobotu 15.júna 2019 v katedrále sv. Martina kňazské svätenie ôsmim diakonom. Na našu veľkú radosť bol medzi nimi aj náš rodák, Anton Durčák.
Srdečne blahoželáme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí do kňazskej služby, aby hlásal Krista slovom i príkladom všade tam, kde ho Božie cesty povedú.

15. jún 2019

Po dvadsiatich rokoch budeme mať aj v našej farnosti primície

Novoť - Po dvadsiatich rokoch modlitieb a čakania budeme sláviť aj v našej farnosti primície. Ako ste mohli počuť v "ohláškach" pri dnešných svätých omšiach, náš rodák, Anton Durčák bude po úspešnej príprave v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí v sobotu 15. júna vysvätený za kňaza Katolíckej Cirkvi. V nedeľu 16. júna bude v našom kostole sláviť primičnú sv. omšu. Po viac ako dvesto rokoch tak pokračuje v šľapajách rodu Durčák, z ktorého pochádzali prví kňazi z našej obce.
Vyprosujeme hojnosť milostí, aby bol pravým hlásateľom Kristovej zvesti slovom i príkladom.

19. máj 2019

Pavol Sochuľák, SVD si pripomína 20 rokov kňazstva.

Novoť - Pred dvadsiatimi rokmi 18. apríla 1999 v nemeckom Sant Augustine prijal náš rodák, Pavol Sochuľák, SVD kňazské svätenie z rúk berlínskeho arcibiskupa Georga kardinála Sterzinského. Po vysviacke pôsobil ako misionár vo farnosti Vigía del Fuerte v Kolumbii, ktorá je už desaťročia zmietaná vojnou vládnych vojsk s ľavicovými rebelmi a narkomafiou. 23. septembra 2001 bol Pavol z autobusu unesený partizánmi z Národnej oslobodzovacej armády, no našťastie po niekoľkých dňoch prepustený na slobodu. V súčasnosti pôsobi v Kalifornií v Spojených štátoch.

Zo srdca blahoželáme

18. apríl 2019

Požehnané chvíle počas Národného týždňa manželstva

Novoť - Po štvrtý krát sa naša farnosť od 11. do 17. februára zapojila do Národného týždňa manželstva. Táto týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína, sa na Slovensku koná od roku 2011. Jej počiatky siahajú do roku 1997, keď sa prvykrát uskutočnila v Anglicku v sídle vlády spolu s vtedajším britským premiérom Johnom Majorom a jeho manželkou. Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka.

28. február 2019

Dnes oslavuje Farník okrúhle 20. narodeniny

Novoť - V nedeľu 10. januára 1999 vyšlo prvé číslo nášho obľúbeného Farníka.
Po roku 1998, v ktorom sa všetky sily i financie investovali do najväčšej rekonštrukcie kostola od jeho postavenia, sa vtedajší farár vdp. Marián Dopater začiatkom roka 1999 rozhodol investovať aj do duší farníkov. Pre potreby farnosti zakúpil kopírku a s pomocou aktívnych farníkov sa pustil do vydávania farského týždenníka. Ten sa stal ihneď veľmi obľúbeným, pretože okrem oznamov obsahoval aj veľa podnetných myšlienok pre dospelých aj deti. V tom istom roku sa však pre neustále problémy s kopírkou prestal vydávať. Našťastie problémy sa po čase podarilo odstrániť a tak Farník znovu uzrel svetlo sveta. Od októbra 2005 sa Farník zverejňuje aj na internete. Úprimné Pán Boh zaplať vyslovujeme všetkým, ktorí pomáhali pri jeho vzniku, i tým, ktorí sa na jeho tvorbe podieľajú v súčasnosti

10. január 2019

Vdp. Rudolf Vetrík odišiel k Otcovi

Oravská Polhora - V sobotu 24. novembra 2018 si Pám života povolal k sebe dušu svojho služobníka Rudolfa Vetríka. V našej farnosti pôsobil viac ako 11 rokov a bolo to jeho najdlhšie kňazské pôsobenie na jednom mieste. Zádušnú sv. omšu v Kostole Božského Srdca v utorok 27. novembra celebroval jeho spolužiak a priateľ zo seminárnych čias, Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, spolu s Mons. Andrejom Imrichom a mnohými kňazmi. Pohrebné obrady na miestnom cintoríne viedol emeritný pomocný biskup Mons. Andrej Imrich.

ODPOČINUTIE VEČNÉ DAJ MU PANE A SVETLO VEČNÉ NECH MU SVIETI, NECH ODPOČÍVA V POKOJI. AMEN.

Archív článkov venovaných vdp. Rudolfovi Vetríkovi:

Článok z 25.mája 2011

Článok zo 6.júna 2011

Článok z 27.júla 2016

7. december 2018

Júnové kňazské jubileá

Novoť - Jún je už niekoľko desaťročí časom kňazských vysviacok a tak si mnohí, aj naši terajší, či bývalí duchovní otcovia v tomto mesiaci pripomínajú kňazské jubilea.
Okrúhle tridsiate výročie si včera pripomenul náš rodák Blažej Dibdiak, v súčasnosti farár v Rabčiciach a dvadsiate výročie oslavuje dnes náš bývalý p. farár Richard Ondáš, v súčasnosti farský administrátor v Spišskom Hrušove.
S vďakou a zo srdca blahoželáme a do ďalších rokov života vyprosujeme hojné Božie požehnanie a ochranu Panny Márie Kráľovnej kňazov.

20. jún 2018

Po dvadsiatich rokoch máme znovu diakona

Spišská Kapitula - Po dvadsiatich rokoch pokľakol opäť Novoťan pred biskupa, aby z jeho rúk prijal diakonskú vysviacku. Všetci máme radosť, že po úspešnej päťročnej príprave v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí sa včera, 14. júna 2018 stal náš rodák, Anton Durčák diakonom Katolíckej Cirkvi. Po viac ako dvesto rokoch tak pokračuje v šľapajách rodu Durčák, z ktorého pochádzali prví kňazi z našej obce. Diakonské svätenie prijal z rúk otca biskupa Andreja Imricha v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spolu s ním boli vysvätení ďalši siedmi bohoslovci Spišskej diecézy.
Zo srdca blahoželáme a vyprosujeme hojnosť milostí, aby bol pravým hlásateľom Kristovej zvesti slovom i príkladom.

15. jún 2018

Životné jubileum duch. otca Ľuboša Satinu

Novoť - Dnes sa dožíva okrúhleho životného jubilea, päťdesiatich rokov života farár našej farnosti a náš duchovný otec Ľuboš Satina. Za tento vzácny dar ďakoval Bohu pri večernej sv. omši, ktorú pri tejto príležitosti doprevádzal mládežnícky spevácky zbor.

3. apríl 2018

Krížová cesta na Modlovku po dvadsiaty deviaty krát

Novoť - Po dvadsiaty deviaty raz sa v popoludnie Kvetnej nedele konala modlitba Krížovej cesty nielen v kostole, ale tiež tradične spojená s putovaním na Modlovku. Tentoraz nám prialo aj počasie a tak sa tejto púte mohlo zúčastniť niekoľko stoviek veriacich, mnohí aj s malými deťmi. Modlitba Krížovej cesty bola doprevádzaná modlitbou sv.ruženca a spevom, ktorý viedli naše kantorky. Tento rok bolo všetko v réžií nášho bohoslovca Tonka Durčáka, ktorý tak využil azda poslednú príležitosť. Onedlho ho čaká diakonská vysviacka a potom už pastoračné povinnosti.

25. marec 2018

Vyhlásenie k tzv. Istanbulskému dohovoru

Novoť - Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví v Slovenskej republike vydali vyhlásenie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor). Vyhlásenie, ktoré sa dnes čítalo vo všetkých kostoloch, prinášame v plnom znení.
Text prevzatý z webovej stránky Konferencie biskupov Slovenska.

25. február 2018

Kolaudačný koncert nového organu

Novoť - Nedeľa 5. novembra bola pre našu farnosť veľmi významná. Po takmer štyroch mesiacoch prác sa v našom chráme v plnej kráse rozozvučal nový organ. Svoje schopnosti na ňom predviedli Mgr. Marek Jamrich, Mgr. art. Stanislav Šurin a samotný staviteľ organu Mgr. art. Martin Bako. Koncertu predchádzala kolaudácia organu odbornou komisiou, ktorú viedol prof. PhDr. Marián Alojz Mayer, CsC, profesor organológie na VŠMU v Bratislave.

14. november 2017

Biskupská vizitácia spojená s posviackou nového organu

Novoť - V pondelok 2. októbra navštívil našu farnosť otec biskup Štefan Sečka v rámci pravidelnej vizitácie. Navštívil školu, Obecný úrad i Domov dôchodcov. Stretol sa s členmi hnutí a spoločenstiev pôsobiacich v našej farnosti aj s členmi farských rád a Farskej charity. Pri sv. omši požehnal nový organ a podiskutoval s prítomnými veriacimi.

14. november 2017

Farníky sú opäť dostupné.

Novoť - 18. septembra 2017 sa stránka www.novot.sk stala oficiálnou stránkou obce. Pri presune dát na nový server vznikol problém s prístupom aj na farskú stránku. Našťastie od dnes je prístup obnovený a Farníky budeme zverejňovať tak, ako doposiaľ.

16. október 2017

Nový organ vydal prvé tóny

Novoť - Po viac ako dvoch týždňoch montážnych prác vydal dnes nový orgán prvé tóny. Práce však budú pokračovať až do konca novembra.

2. september 2017

Začala stavba nového organu

Novoť - Majstri pod vedením organára Martina Baku začali v stredu 16. augusta 2017, tak ako bolo prisľúbené, so stavbou nového organu v našom kostole. Práce by podľa plánu mali prebiehať až do konca novembra.

20. august 2017

Výmena organu v našom chráme

Novoť - Viac než sedemdesiat rokov nás pri speve sprevádzali kantori na organe, ktorý nám v r. 1946 darovala susedná zákamenská farnosť. Organ vyrobila v r. 1897 firma Ország Sandor a syn z Budapešti. Zákamenci ho však po necelých päťdesiatich rokov vymenili za novší. V polovici augusta začneme s montážou nového organu, ktorý pochádza zo zrušeného kostola v nemeckom Düsseldorfe.

23. júl 2017

Privítanie p. kaplána Petra Križiana

Novoť - Viac než symbolicky sme v predvečer sviatku našich vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda privítali nového kaplána, vdp. Petra Križiana, ktorý je v poradí tridsiatym šiestym ohlasovateľom Evanjelia v našej farnosti od jej vzniku v r. 1787.

4. júl 2017

Rozlúčka s p. kaplánom Marekom Jamrichom

Novoť - Dnes sa po troch rokoch skončilo pôsobenie pána kaplána Mareka Jamricha v našej farnosti. Od zajtra bude jeho „domovom“ neďaleká Lokca. Rozlúčka s ním sa za hojnej účasti veriacich konala pri večernej sv. omši.

3. júl 2017

Deň rodiny 2017

Novoť - V poslednú júnovú nedeľu sme sa po roku opäť stretli na Dni rodiny, ktorý sa tentokrát uskutočnil na futbalovom ihrisku.
Sv. omša za rodiny bola o pol deviatej, program pokračoval na ihrisku, kde bolo pripravené pohostenie a množstvo hier, súťaží a atrakcií. Program pripravili dobrovoľníci z našej farnosti, za čo im patrí úprimné "Pán Boh zaplať".

25. jún 2017

Náš prvý kaplán sa dožíva päťdesiatky

Novoť - Dnešný deň si náš prvý kaplán, d.p. Gustáv Botúr pripomína okrúhle životné jubileum päťdesiat rokov. V mene farníkov mu blahoželáme a vyprosujeme od Nebeského Otca pevné zdravie a hojnosť milostí. Myslime naňho vo svojich modlitbách.

11. marec 2017

Prežili sme požehnaný týždeň

Novoť - V dňoch 13. až 19. februára prebiehal vo viacerých krajinách Národný týždeň manželstva, iniciatíva, ktorá začala pred dvadsiatimi rokmi v Anglicku, postupne sa rozšírila do viac ako dvadsiatich krajín a od roku 2011 prebieha aj na Slovensku. Tento rok prispela svojou troškou aj naša farnosť.

21. február 2017

Národný týždeň manželstva

Novoť - Pozývame manželov a nielen manželov viac sa zamyslieť nad hodnotou sviatostného manželstva a prežiť týždeň spolu s našimi hosťami. Začíname v pondelok 13. februára sv. omšou o 18:00 s otcom Mariánom Dopaterom. Po sv. omši krátke svedectvo manželov.

11. február 2017

Polnočná v ľudovom tóne

Novoť - Vianočné obdobie skončilo, vianočná atmosféra sa vytratila a tak si aspoň fotografiami pripomeňme polnočnú sv. omšu, ktorá sa tentokrát niesla v ľudovom tóne.

23. január 2017

Výročie posviacky nášho kostola

Novoť - V tomto roku si pripomíname 75 rokov od začiatku stavby nášho kostola a v pondelok sme si pripomenuli aj osemnásť rokov od jeho konsekrácie biskupom Františkom Tondrom. Pri tejto príležitosti sa v kostole konala akadémia venovaná historii i súčasnosti nášho kostola.

2. november 2016

Pred sto štyridsiatimi rokmi sa narodil najznámejší Novoťan

Novoť - Pred sto štyridsiatimi rokmi 30. júla 1876 sa narodil náš najslávnejší rodák Mons. Štefan Mnoheľ, kňaz, vlastenec, staviteľ, no predovšetkým vzácny, obetavý a hlboko veriaci človek. Vo svojom rodisku však zostáva stále zabudnutý. Ako na opravdivom Božom služobníkovi sa v plnej miere na ňom plnia slová Sv. Písma: „ Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“ (Mt, 13,57)

30. júl 2016

Vdp. Rudolf Vetrík sa dnes dožíva 65 rokov

Oravská Polhora - Dvoch významných výročí sa v týchto dňoch dožíva náš niekdajší duchovný otec Rudolf Vetrík. Šiesteho júna si pripomenul 40 rokov kňazstva a dnes sa dožíva šesťdesiatich piatich rokov.

27. júl 2016

Dvesto detí a mladých na Dedinskom tábore 2016

Novoť - Dnes o deviatej hodine ráno sa pred budovou starej fary zhromaždili dve stovky detí a mladých na začiatok štvrtého ročníka Dedinského tábora. Stotridsaťtri detí od štyroch do dvanásť rokov pod vedením pána kaplána Mareka Jamricha a sedemdesiatich animátorov cestuje v čase od počiatku našej obce až po súčasnosť. Touto témou chcú mladí pripomenúť deťom tristo dvadsiate piate výročie založenia našej obce, ktoré pripadá na tento rok.

12. júl 2016

Deň rodiny

Novoť - V nádhernú tretiu júnovú nedeľu, ktorá bola zároveň Dňom otcov, sme sa po roku opäť stretli na Dni rodiny, ktorý sa niesol v znamení hesla " ... aby deti OTCA mali, aby mali MAMU".
Program začal sv. omšou o pol jedenástej a pokračoval v areáli Agropenziónu poobedím plným hier, súťaží a atrakcií, ale aj pohostením či príjemnými rozhovormi s priateľmi. Program pripravili nadšenci z našej farnosti.

20. jún 2016

Vysluhovanie sviatosti birmovania

Novoť - Včera navštívil našu farnosť diecézny biskup Mons. ThDr. Štefan Sečka a vyslúžil sviatosť kresťanskej dospelosti stosedemdesiatim birmovancom. Dnes si otec biskup spolu s našim byvalým duchovným otcom Rudolfom Vetríkom pripomínajú štyridsiate výročie kňazskej vysviacky.

Obom srdečne B L A H O Ž E L Á M E
6. jún 2016

Krížová cesta na Modlovku s birmovancami

Novoť - Po dvadsiaty siedmy raz sme popoludnie Kvetnej nedele venovali modlitbe Krížovej cesty. Kto si netrúfal na námahu, alebo ho odradilo chladné počasie, zostal v kostole, no birmovanci a mnohí iní modlitbu spojili s putovaním na vrchol Modlovej grapy.

21. marec 2016