Autobusová spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s. oznamuje, že v mesiaci december 2020 dôjde k zmene CP v prímestskej autobusovej doprave pre obdobie platnosti 2021. Žiadame Vás preto o zaslanie pripomienok resp. návrhov zmien cestovných poriadkov na linkách, ktoré prechádzajú našou obcou. Vaše návrhy nám zašlite najneskôr do 20.09.2020 na e-mailovú adresu: adprac@novot.sk.