Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Jozef Dopater