28.08.2017 Dotazník k PHSR pre občanov.pdf

18.05.2016 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Novoť na roky 2015 - 2022.pdf

03.08.2015 Dotazník k PHSR pre podnikateľov.pdf

13.07.2015 Štruktúra PHSR.pdf

13.07.2015 Harmonogram spracovania PHSR.pdf

13.07.2015 Zámer spracovania PHSR.pdf

13.07.2015 Hlavička dokumentu PHSR.pdf