Kalendár zberu odpadov

Jednoduché pozemkové úpravy

Vážení občania,

vedenie obce na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Novoť spúšťa proces Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v obci, a to v 4 lokalitách: Antušákovka, Zimnicová, Podkopec a Podešťanská. Nakoľko je v súčasnej dobe veľký záujem občanov o výstavbu nových rodinných domov, obec nemá iný spôsob, ako zabezpečiť zmysluplný rozvoj dotknutých pozemkov. S ohľadom na pandemickú situáciu, kedy nie je možné zvolať verejný hovor, budú všetci vlastníci dotknutých pozemkov oslovení korešpondenčnou formou a ich súhlas je podmienkou, aby sa proces JPÚ začal.

Vedenie obce prosí oslovených občanov, aby vyjadrili svoj súhlas formou návratky, nakoľko je to efektívny spôsob ako zhodnotiť cenu pozemkov a zmysluplne rozvíjať obec. Návratku môžete odovzdať osobne na obecnom úrade počas stránkových hodín OcÚ, do boxu, ktorý sa nachádza vo vchode do obecného úradu, poštou alebo na email prednosta@novot.sk Na základe záujmu občanov budeme o ďalšom postupe a práci informovať.

Bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke obce Novoť, prípadne môžete kontaktovať zhotoviteľa projektu p. Jozefa Brandysa.

 

Vopred ďakujeme za spoluprácu.

 

Lokality pre proces Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ)

 

JPU Antušakovka 1

JPU Podeštantská 1

JPU Podkopec 1

JPU Zimnicová 1

 

video zo stretnutia 10.10.2021

 

Kalendár zberu odpadov