Kalendár zberu odpadov

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva (2018 - 2022)

Meno a priezvisko E-mail
Jozef Florek florek@kvn.sk
Ing. Daniel Mikolajčík danielmikolajcik@gmail.com
Štefan Judiak judiak.stefan@gmail.com
Ing. Jozef Kondela agrovex@novot.sk
PhDr. Mária Kondelová maria.kondelova@gmail.com
Jozef Kovalčík jozef.katarina@gmail.com
Ing. Dávid Makúch davidmakuch@gmail.com
Stanislav Mikolajčík stanislav@novot.sk
Emília Sekerášová emilia.sekerasova@zoznam.sk
Zuzana Šusteková zuzana.sustekova@centrum.sk
MUDr. Mária Vojtkuliaková mariavojtkuliakova@gmail.com

 

S činnosťou od 18.12.2018 poslanci zriadili nasledovné komisie:

 

Komisia sociálnych vecí a školstva

Predseda: Stanislav Mikolajčík

Členovia: PhDr. Mária Kondelová, MUDr. Mária Vojtkuliaková, Jozef Kovalčík, Mgr. Mária Fafaľáková, Bc. Monika Veselovská, Bc. Janka Kozaňáková

 

Komisia životného prostredia, verejného poriadku, kultúry a športu

Predseda: Emília Sekerášová

Členovia: Ing. Jozef Kondela, Ing. Dávid Makúch, Štefan Judiak, Iveta Durčáková, Mgr. Mária Zárubová, Ing. Daniel Mikolajčík, Štefan Veselovský, Kristína Zavoďančíková

 

Komisia pre financie, rozpočet a výstavbu

Predseda: Zuzana Šusteková

Členovia: Jozef Florek,  Bc. Michal Godiš, Jozefína Jendrašíková, Iveta Plaskúrová, Ing. Jozef Kuchťák, Ing. Jozef Kondela

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Zuzana Šusteková

Členovia: Stanislav Mikolajčík, MUDr. Mária Vojtkuliaková

 

 

Poslanci obecných zastupiteľstiev po Novembri 1989

1990-1994          

Albín Antušák, František Bartoš, Štefan Bartoš,Jozef Brodec, Štefan Bulák, Emil Dibdiak, František Furgalák,  Jozef Jakubjak, Rafael Jakubjak, Marián Jakubjak, Štefan Jendrašík, Serafín Kormaňák, Jozef Kondela, Kristína Kovalčíková, Jozef Kuchťák, Stanislav Mikolajčík, Štefan Mikolajčík, Bernard Ondrejka, Viktor Serdel, František Sochuľák, Jana Straková, Anton Škombár, Viktória Vlčáková, Albín Vojtkuliak

1994-1998 Albín Antušák, Štefan Bartoš, Štefan Bulák, Jozef Jakubjak, Milan Jakubjak, Anton Kondela, Jozef Kondela, Jozef Kovalčík, Kristína Kovalčíková, František Mikolajčík, Štefan Mikolajčík, Bernard Ondrejka, Margita Račáková, František Sochuľák, Viktória Vlčáková
1998-2002 Štefan Bartoš, Fabián Furgalák, František Furgalák, Jana Jakubjaková, Milan Jakubjak, Štefan Jendrašík, Jaroslav Kocúr, Jozef Kondela, Jozef Kovalčík, Stanislav Mikolajčík, Štefan Mikolajčík, Bernard Ondrejka, Ján Orčík, Margita Račáková, Viktória Vlčáková
2002-2006 Jozef Florek, Jozef Jakubjak, Milan Jakubjak, Elena Jakubjaková, Jozef Kondela, Štefan Kuchťák,Stanislav Mikolajčík, Ján Orčík, Stanislav Poleta,Margita Račáková, Viktória Vlčáková
2006-2010 Ján Bernaťák, Jozef Florek, Milan Jakubjak, Elena Jakubjaková, Jozef Kondela, Mária Kondelová, Štefan Kuchťák, Ján Orčík, Margita Račáková, Viktória Vlčáková, Albín Vojtkuliak
2010-2014 Štefan Bulák, Jozef Florek, Milan Jakubjak, Jozef Kondela, Mária Kondelová,  Štefan Kuchťák, Stanislav Mikolajčík, Ján Orčík, Stanislav Poleta, Margita Račáková,Viktória Vlčáková
2014-2018 Štefan Bulák, Jozef Florek, Ing. Milan Jakubjak, Ing. Jozef Kondela, PhDr. Mária Kondelová, Ing. Peter Súkeník, Štefan Judiak, Stanislav Mikolajčík, MVDr. Ján Orčík, Jozef Kovalčík, Zuzana Šusteková

 

Kalendár zberu odpadov