Kalendár zberu odpadov

Úradná tabuľa obce

 • Zámer previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

  25.11.2020

  Čítať viac >
 • Návrh Dodatok č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

  25.11.2020

  Návrh Dodatok č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU Číslo: 4/2019

  Čítať viac >
 • Návrh Dodatok č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

  25.11.2020

  Návrh Dodatok č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU Číslo: 5/2019

  Čítať viac >
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Novoť na I. polrok 2021

  25.11.2020

  Čítať viac >
 • Oznámenie o začiatku prerokovávania, žiadosť o stanovisko ku konceptu

  25.11.2020

  ÚZEMNÝ PLÁN OBCE NOVOŤ - KONCEPT

  Čítať viac >
 • Návrhy rozpočtov na roky 2021, 2022, 2023

  25.11.2020

  Čítať viac >
zadaj číslo strany

Kalendár zberu odpadov