Kalendár zberu odpadov

Úradná tabuľa obce

 • Dodatočné povolenie stavby z podnetu obce „Rodinný dom a garáž“

  05.05.2021

  Stavebníci: Stanislav BARTOŠ a manž. Zuzana BARTOŠOVÁ

  Čítať viac >
 • ZŠ a MŠ- stavebné úpravy a prístavba – 101 parkovisko pri ZŠ a MŠ, 102 Parkovisko pri COOP Jednote

  28.04.2021

  Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho pojednávania verejnou vyhláškou.

  Čítať viac >
 • Novoť – chodník pri št. ceste III/2270

  28.04.2021

  Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho pojednávania verejnou vyhláškou.

  Čítať viac >
 • Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom v obci Novoť

  28.04.2021

  Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním.

  Čítať viac >
 • Oznam pre vlastníkov poľovných pozemkov

  15.02.2021

  verejná vyhláška

  Čítať viac >
 • Rozhodnutie - stavebné povolenie

  14.07.2020

  Stavebné úpravy za účelom vybudovania cyklistickej infraštruktúry v obci Novoť

  Čítať viac >
zadaj číslo strany

Kalendár zberu odpadov