Kalendár zberu odpadov

Uznesenia OZ

| 2022

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 1 - 19 zo dňa 18. novembra 2022


Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 847 - 855 zo dňa 21. októbra 2022

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 827 - 846 zo dňa 30. septembra 2022

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 796 - 826 zo dňa 26. augusta 2022

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 763 - 795 zo dňa 24. júna 2022

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 737 - 762 zo dňa 27. mája 2022

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 709 - 736 zo dňa 11. marca 2022

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 704 - 708 zo dňa 28. januára 2022

| 2021

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 661 - 703 zo dňa 17. decembra 2021

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 611 - 660 zo dňa 29. októbra 2021

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 601 - 610 zo dňa 27. augusta 2021

Uznesenia obecného zastupiteľsva č. 578 - 600  zo dňa 25. júna 2021

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 559 - 577 zo dňa 10. júna 2021

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 525 - 558 zo dňa 14. mája 2021

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 495 - 524 zo dňa 26. februára 2021

| 2020

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 450 - 494 zo dňa 11. decembra 2020

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 398 - 449 zo dňa 5.novembra 2020

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 384 - 397 zo dňa 28.septembra 2020

Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 348 - 383 zo dňa 14. augusta 2020

Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 299 - 347 zo dňa 19.júna 2020

Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 257 - 298 zo dňa 15.mája 2020

Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 250 - 256 zo dňa 28.februára 2020

Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 221 - 249 zo dňa 21.februára 2020

| 2019

Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 201-220 zo dňa 20.decembra 2019

Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 172-200 zo dňa 13. decembra 2019

Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 166-171 zo dňa 4. novembra 2019

Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 136-166 zo dňa 25. septembra 2019

Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 119-135 zo dňa 7. augusta 2019

Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 91-118 zo dňa 26. júna 2019

Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 69-90 zo dňa 27. marca 2019

Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 49-68 zo dňa 25. januára 2019

| 2018

Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 11-48 zo dňa 17.decembra 2018

Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 1-10 zo dňa 4. decembra 2018

Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 308-327 zo dňa 21. septembra 2018

Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 286-307 zo dňa 28. júna 2018

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 267-285 zo dňa 27. apríla 2018

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 247-266 zo dňa 22. februára 2018

| 2017

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 215-246 zo dňa 14. decembra 2017

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 193-214 zo dňa 22. septembra 2017

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.174-192 zo dňa 30. júna 2017

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.152-173 zo dňa 12. mája 2017

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 130-151 zo dňa 15. marca 2017

| 2016

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 113 - 129 zo dňa 15. decembra 2016

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.97-112 zo dňa 9.septembra 2016

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.87-96 zo dňa 10.júna 2016

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.77-86 zo dňa 11.marca 2016

| 2015

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.58-76 zo dňa 14.decembra 2015

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 44-57 zo dňa 2. októbra 2015

Uznesenie obecného zastupiteľstva č.32-43 zo dňa 26.06.2015

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 19-31 zo dňa 24.04.2015

Uznesenie obecného zastupiteľstva č.2 až 18 zo dňa 6.2.2015

| 2014

Uznesenie obecného zastupiteľstva č 1/2014

uznesenie obecného zastupiteľstva č. 19/2014

Uznesenie č.17/2014 zo zasadnutia OZ konaného dňa 1.8.2014

Uznesenie č.18/2014 zo zasadnutia OZ konaného dňa 3.10.2014

uznesenie z obecného zastupiteľstva č 16/2014

uznesenie zo dňa č. 15/2014

| 2013

Uznesenie OZ č:14/2013 zo dňa 13.12.2013

uznesenie č.13 zo dňa 30.9.2013

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Novoť zo dňa 25.marca 2013

uznesenie OZ zo dňa 27.6.2013

Uznesenie č.11/2013 zo zasadnutia OZ v Novoti konaného dňa 18.3.2013

| 2012

uznesenie OZ zo dňa 16.11.2012

uznesenie zo dňa 17.12.2012

uznesenie OZ č.8/2012

Kalendár zberu odpadov