Kalendár zberu odpadov

Zamestnanci OcÚ

   Meno a priezvisko Funkcia Kontakt
  Bc. Michal GODIŠ Prednosta OcÚ

Tel.: 0948 447 077

Email: michal.godis@novot.sk

Email: prednosta@novot.sk

  Jozefína JENDRAŠÍKOVÁ  Ekonómka

Tel.:043/5590 215

Email: ou@novot.sk

  Iveta DURČÁKOVÁ

Finančný referent

a referent administratívy

Tel.:043/5590 215

Email: adprac@novot.sk

  Mgr. Mária FAFALÁKOVÁ Matrikárka a referent kultúry

Tel.:043/5590 215, 0911 849 958

Email: matrika@novot.sk, obec@novot.sk

  Bc. Andrea URADNÍKOVÁ        Referent samosprávy          

Tel.:0911 521 529

Email: andrea.uradnikova@novot.sk

 

Kalendár zberu odpadov