Kalendár zberu odpadov

Úradná tabuľa obce

 • OZNÁMENIE O ZÁMERE ZAMENIŤ MAJETOK AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

  11.09.2019

  Čítať viac >
 • Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Novoť

  10.09.2019

  Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Novoť priamym predajom z dôvodu hodného osobitého zreteľa - COOP Jednota Námestovo

  Čítať viac >
 • Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Novoť

  10.09.2019

  Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Novoť priamym predajom z dôvodu hodného osobitého zreteľa

  Čítať viac >
 • Stavebné povolenie

  02.09.2019

  Čítať viac >
 • Verejná vyhláška

  30.08.2019

  Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2270 Zákamenné - Novoť - štátna hranica v km 0,403 - 0,505 a v km 6,130 - 7,478

  Čítať viac >
 • Verejná vyhláška

  30.08.2019

  Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2270 Zákamenné - Novoť - štátna hranica v km 5,040 - 5,400 a v km 5,400 - 5,800

  Čítať viac >
zadaj číslo strany

Kalendár zberu odpadov