Kalendár zberu odpadov

Úradná tabuľa obce

 • Územný plán obce Krušetnica

  29.06.2020

  Čítať viac >
 • Zámer previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa formou zámennej zmluvy

  03.06.2020

  Čítať viac >
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Novoť na II. polrok 2020

  03.06.2020

  Čítať viac >
 • Záverečný účet obce Novoť za rok 2019

  03.06.2020

  Čítať viac >
 • ​​​​​​​Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného  konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

  02.06.2020

  Čítať viac >
 • Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Námestovo

  27.05.2020

  Čítať viac >
zadaj číslo strany

Kalendár zberu odpadov