Kalendár zberu odpadov

Úradná tabuľa obce

 • Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce a súťažných podmienok verejnej obchodnej súťaže

  25.08.2020

  Obec Novoť v zmysle §9a ods. 9 a následne §9a ods. 1, 2 zákona č. 138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 355/2020 zverejňuje zámer prenájmu majetku vo vlastníctve obce na základe verejnej obchodnej súťaže.

  Čítať viac >
 • Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce Zákamenné - návrh

  24.08.2020

  Čítať viac >
 • Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja

  24.07.2020

  Čítať viac >
 • Rozhodnutie - stavebné povolenie

  14.07.2020

  Stavebné úpravy za účelom vybudovania cyklistickej infraštruktúry v obci Novoť

  Čítať viac >

Kalendár zberu odpadov