Kalendár zberu odpadov

Úradná tabuľa obce

 • Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Vlček

  15.11.2019

  Čítať viac >
 • Predĺženie lehoty na doloženie dokladov Oranet

  08.11.2019

  upovedomenie

  Čítať viac >
 • Kolaudačné rozhodnutie

  08.11.2019

  Kolaudačné rozhodnutie cesta III/2270

  Čítať viac >
 • Okresný Úrad Námestovo - rozhodnutie

  04.11.2019

  Okresný Úrad Námestovo odbor cestnej dopravy a komunikácií

  Čítať viac >
 • O z n á m e n i e

  21.10.2019

  O z n á m e n i e o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

  Čítať viac >
 • Oznámenie o strategickom dokumente

  15.10.2019

  Uzemný plán Obce Novoť

  Čítať viac >
zadaj číslo strany

Kalendár zberu odpadov