Kalendár zberu odpadov

Zápisnice OZ

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.augusta 2020

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 19. júna 2020

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. mája 2020

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 28. február 2020

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 21. február 2020

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 20. decembra 2019

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 13. decembra 2019

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 4. novembra 2019

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 25. septembra 2019

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 7. augusta 2019

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2019

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 27. marca 2019

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 25. januára 2019

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 17. decembra 2018

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 4. decembra 2018

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 21. septembra 2018

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 28. júna 2018

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 27. apríla 2018

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 22. februára 2018

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 14. decembra 2017

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 22. septembra 2017

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 30. júna 2017

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 12. mája 2017

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. marca 2017

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. decembra 2016

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 9.septembra 2016

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.júna 2016

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.marca 2016

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.decembra 2015

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 2.októbra 2015

Zápisnica z obecného zastupiteľstva zo dňa 26.júna 2015

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.04.2015

zápisnica Obecného zastupiteľstva a uznesenie zo dňa 6.2.2015

zápisnica z obecného zastupiteľstva

zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 31.10.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 1.8.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 3.10.2014

zápisnica z obecného zastupiteľstva zo dňa 20.6.2014

zápisnica zo dňa 24.3.2014

Zápisnica OZ zo dňa 13.12.2013

zápisnica zo dňa 30.9.2013

zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 27.6.2013

zápisnica z rokovania OZ v Novoti konaného dňa 18.3.2013

zápisnica zo dňa 16.11.2012

zápisnica zo dňa 17.12.2012

zápisnica OZ

Kalendár zberu odpadov