Kalendár zberu odpadov

Archív

Dátum zverejnenia
Názov, alebo popis dokumentu

2017-06-23 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 30. júna 2017

2017-06-14 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017

2017-06-12 Záverečný účet Obce Novoť za rok 2016

2017-05-17 Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme - prevážame vzduch.

2017-05-05 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12.mája 2017

2017-03-06 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15. marca 2017

2017-02-27 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017

2017-02-09 Verejný opis veci

2016-12-16 Rozpočet Obce Novoť na roky 2017, 2018, 2019

2016-12-16 Rozpočet Obce Novoť-prevádzky na roky 2017, 2018, 2019

2016-12-16 Rozpočet ZŠ s MŠ Novoť na roky 2017, 2018, 2019

2016-12-06 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15. decembra 2016

2016-11-29 Návrh rozpočtu Obce Novoť na roky 2017, 2018, 2019

2016-11-29 Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Novoť na roky 2017, 2018, 2019

2016-11-29 Návrh rozpočtu Obce Novoť - prevádzky na roky 2017, 2018, 2019

2016-09-30 Šetrite miesto v kontajneri. Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte.

2016-09-30 Triedenie je hračka, myslia si Slováci. Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí.

2016-09-30 Nebuďme leniví, trieďme odpad.

2016-09-30 Povinnosti distribútora pneumatík

2016-08-25 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016 - návrh

Kalendár zberu odpadov