Momentálne sa pripravujú na podpis hromadné kúpne zmluvy. Na ich základe bude obec od občanov vykupovať dotknuté pozemky. Ako sme už písali skôr, budú to tzv. hromadné zmluvy. Tie budú podpisovať všetci vlastníci, ktorým patria pozemky pod jednou cestou. Tento proces sme už spustili v lokalite Tisoňovka I. a Tisoňovka II. , ktoré pôjdu ako pilotné na kataster.

Na vysvetlenie: zmluvy, keďže ich podpisuje veľké množstvo občanov, sa podobajú skôr na tabuľky. Obsahujú totiž množstvo dát a tieto musia byť usporiadané čo najprehľadnejšie, aby sa v nich kataster vyznal. Každopádne, v zmluvách je len a len to, čo dovoľuje zákon - predávajúci, kupujúci, pozemok a cena.

Obec sa teraz bude snažiť uzavrieť čo najskôr zmluvy na všetky cesty a čo najviac pozemkov. Na vysporiadanie Okresnému úradu v Žiline by malo ísť len úplne nevyhnutné minimum.

Stav, ktorý tu vznikol, ste nezapríčinili Vy ani obec. Ide o desiatky rokov starý problém, ktorý bolo potrebné riešiť hneď po zmene režimu, to sa ale na úrovni vlády - prijatím adekvátnej legislatívy dodnes nestalo. Obec zažíva intenzívny rozvoj a aby sme dokázali udržať úroveň výstavby a vyhovieť potrebám občanov, museli sme prijať spôsob, akým sa vzniknutý stav dá riešiť a vysporiadanie miestnych komunikácií je zatiaľ jediný efektívny nástroj.

Veľmi nás pritom teší dobrá vôľa a podpora občanov - sme príjemne prekvapení, koľkí z Vás sa rozhodli cesty dobrovoľne odpredať. Pomáhate nám znižovať celkové náklady vysporiadania a prispievate tak s skvalitnenia života nás všetkých a generácií, ktoré prídu po nás.

Treba zdôrazniť, že popri procese vysporiadania MK medzi obcou a občanmi ešte riešime zmluvy o majetkovo-právnom vysporiadaní s Rímskokatolíckou cirkvou a Okresným úradom Žilina, kde sa nám podarilo vďaka korektným vzťahom dosiahnuť značné pokroky. V ideálnom prípade bude väčšina MK vo vlastníctve obce a minimalizujú sa tak bariéry, ktoré momentálne komplikujú rozvoj infraštruktúry.

To, ako rýchlo sa všetko podarí dokončiť, samozrejme, záleží aj od spolupráce našich obyvateľov. Zatiaľ si však počíname vzorovo, čo nás nesmierne teší a už vidíme prvé výsledky tejto náročnej práce.

Preto Vám patrí obrovská vďaka za spoluprácu s obcou a pevne veríme, že spoločne túto náročnú a vyčerpávajúcu úlohu zvládneme a posunieme kvalitu života v našej obci o poriadny kus vpred.