Oznamujeme občanom, že v dňoch

1. – 2. októbra 2021 (piatok, sobota)

sa v našej obci uskutoční zber objemného odpadu.

 

Odpad je možné odovzdať na Zbernom dvore v čase od 7:00 do 18:00 hod.

Medzi objemný odpad patrí starý nábytok, sedačky, kreslá, koberce, matrace atď. Upozorňujeme občanov, že zber objemného odpadu prebieha iba tieto 2 dni. Mimo tohto termínu objemný odpad zbierať nebudeme. Nasledujúci zber bude až na jar.

 

Pri objemnom odpade je možné odovzdať aj iné druhy odpadov (sklo, papier, plasty, kovy, tetrapaky, nebezpečný odpad s obsahom škodlivín). Žiadame, aby tento odpad bol roztriedený.

Taktiež je možné odovzdať použité pneumatiky.