Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

dotácia pokyny, žiadosť

 • Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

 •  

  Národná rada Slovenskej republiky schválila „obedy zadarmo“ pre všetky deti od 1. mája 2023. Nárok na obedy zadarmo budú mať deti, ktoré navštevujú posledný ročník materských škôl alebo sú žiakmi základnej školy, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu:

   

  1. Prihlásení stravníci v ŠJ ZŠ - zákonní zástupcovia vyplnia Žiadosť o dotáciu TU.

  2. Neprihlásení stravníci v ŠJ ZŠ a majú záujem o stravovanie - zákonní zástupcovia vyplnia Zápisný lístok TU a Žiadosť o dotáciu TU.

  3. Predškoláci, ktorí sa stravujú v ŠJ MŠ - zákonní zástupcovia vyplnia Žiadosť o dotáciu TU.  

  Vytlačené, vyplnené a podpísané tlačivá je potrebné odovzdať triednym učiteľom do 14.04.2023.

   

  Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ odobralo obed,
  • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
  • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

  Úprava poplatkov za stravovanie po poskytnutí dotácie:

  Zákonní zástupcovia sú povinní uhrádzať režijný poplatok vo výške 0,50 eur za každý odobratý obed. Tento poplatok je určený a schválený VZN Obce Novoť z 31.03.2023.

  Poplatky v ŠJ ZŠ za mesiac:

  - máj 2023 (21 dní) - 10,50 eur

  - jún 2023 (22 dní) - 11,00 eur

  Poplatky v ŠJ MŠ (tabuľka):

   

  Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - Obrázok 1

  Prihlásiť sa na stravovanie je možné len k prvému dňu v mesiaci. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať minimálne týždeň vopred. 

  Dotácia nemá vplyv na čerpanie daňového bonusu! 

Dátum vloženia: 12. 4. 2023 13:14
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 4. 2023 13:14
Autor: Správca Webu
Informácie o obci
Môžete mať záujem