Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Každý, kto vlastní pozemok, stavbu, dom alebo byt, je povinný platiť daň z nehnuteľnosti

Nezabudnite na podanie daňového priznania

Správca dane obce Novoť oznamuje daňovníkom (vlastníkom nehnuteľnosti), že sa blíži termín pre podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2023. Daňové priznanie je nutné podať najneskôr do 31. januára 2023 na Obecnom úrade, na oddelení pre miestne dane a  poplatky číslo dverí 3. 

Daňové priznanie podávajú vlastníci nehnuteľnosti, u ktorých nastali v priebehu roka 2022 zmeny, ktorá má vplyv na výpočet dane:

  • ktorí kúpili, predali, darovali alebo dostali do daru nehnuteľnosť alebo sa zmenil vlastnícky podiel
  •  ktorí nadobudli vlastníctvo k pozemkom po ROEP
  • ktorým v roku 2022 zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti
  • ktorým v roku 2022 bolo vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.
Dátum vloženia: 26. 1. 2023 19:15
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 1. 2023 19:18
Autor: Správca Webu
Informácie o obci
Môžete mať záujem