Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Urbárske spoločenstvo Novoť

27.4.2024 o 15:30 hod. v sále KD Novoť

Výbor pozemkového spoločenstva Urbárske pozemkové spoločenstvo Novoť Vás pozýva na riadne zasadnutie pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční túto sobotu, 27.04.2024 o 15:30 hod. v sále kultúrneho domu Novoť. Program zasadnutia bol presne popísaný v pozvánke, ktorú všetky dotknuté osoby dostali. Na zasadnutí zhromaždenia sa bude rozhodovať o hospodárení spoločenstva a o vyplatení zisku. V prípade, že máte záujem o vyplatenie podielu na zisku z hospodárenia prevodom na účet, žiadame Vás o vyplnenie údajov v dolnej časti pozvánky. Ak sa na schôdzi nemôžete zúčastniť, je potrebné, aby Vás zastupoval Váš zástupca, ktorý sa musí preukázať na prezentácii danou pozvánkou. Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo chcete odpredať svoj podiel, kontaktujte p. Stanislava Mikolajčíka na tel. čísle 0948 036 824 alebo emailom na urbar@novot.sk .

Dátum vloženia: 24. 4. 2024 7:39
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 4. 2024 7:40
Autor: Správca Webu
Informácie o obci
Môžete mať záujem