Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Detské inkluzívne ihrisko RODINKA

Detské inkluzívne ihrisko RODINKA 1

Rodinný inkluzívny areál vybudovaný vďaka dotácii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Druh dotácie: § 2 písm. k) Dotácia na podporu plnenia funkcie rodiny

Účel dotácie: § 9b ods. 1 písm. e) zákona č. 544/2010 Z.z.

Výška poskytnutej dotácie: 50 000 €

Prijímateľ/miesto realizácie aktivít: Obec Novoť

Cieľ projektu: Cieľom projektu je vytvorenie priestoru na podporu socializácie a inklúzie

                          detí formou detského ihriska, ktorého realizáciu zabezpečí prijímateľ dotácie

                          na základe projektovej dokumentácie odovzdanej Poskytovateľom

Obdobie realizácie: 11/2022 - 11/2023

Ihrisko rodinka

                           

Dátum vloženia: 14. 9. 2023 11:27
Autor: Správca Webu
Informácie o obci
Môžete mať záujem