Kalendár zberu odpadov

Úradná tabuľa obce

 • Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Marek Šustek

  15.08.2022

  Čítať viac >
 • Verejná vyhláška

  28.07.2022

  Čítať viac >
 • Stavebné povolenie

  25.07.2022

  Čítať viac >
 • Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

  25.07.2022

  Čítať viac >
 • Zámery predaja majetku obce

  25.07.2022

  Čítať viac >
 • Oznámenie o začatí územného konania

  22.07.2022

  o začatí územného konania podľa § 36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a nariadenie ústneho pojednávania spojené s miestnym zisťovaním. VEREJNOU VYHLÁŠKOU

  Čítať viac >
zadaj číslo strany

Kalendár zberu odpadov