Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Nakladanie s odpadmi

Veľkoobjemový odpad

V tejto sekcii by sme Vás chceli usmerniť ako správne postupovať pri likvidácii objemného odpadu.

Veľkoobjemový odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované, zastarané veci, ktorých sa občania chcú a potrebujú zbaviť. Sú to veci, ktoré majú väčšie rozmery ako klasické veci – veď to vyplýva aj z názvu. Jedná sa o veci, ktoré neviete umiestniť do 120 l zberných kuka nádob. Objemný odpad nie je možné bežne vhadzovať ani do  veľkých 1100 l zberných nádob.

príklad Kuka nádoby  príklad kontajner

Tu si môžete prezrieť názorne ukážky čo patrí do veľkoobjemového odpadu:

oo1 oo2

oo3

oo5 OO sanita

Predtým ako sa Váš nábytok, stoly, stoličky, police, radiátory, kreslá ...., stali nepotrebnou vecou, pouvažujte nad možnosťami ako ich životnosť predĺžiť. Samozrejmosťou je, že tieto veci nesmú byť veľmi poškodené, čo je z Vašej strany príčina, prečo sa stali odpadom.
     Uvedieme niekoľko možností, ktorými môžete životnosť vecí predĺžiť:

Rodina

     Rodiny, ktoré pochádzajú z viacero súrodencov majú možnosť poskytnúť neopotrebované veci členom svojej rodiny. Opýtajte sa všetkých súrodencov, bratrancov, sesterníc či nepotrebujú skriňu, policu, radiátor .... Niektorým sa tieto veci môžu zísť napr. na chate, v altánku. Možno niektorý poskytujú ubytovanie a uvítajú výmenu opotrebovaných vecí za novšie.

Priatelia a známi

     Ďalšou skupina tvorí okruh kamarátov a známych. Určite by to mali byť známi, ktorí to pochopia, keď sa ich opýtate, či takéto veci nepotrebujú. Treba, ale zvážiť, že koho oslovíte, aby nedošlo k situácii, že si budú myslieť, že ich považujete za rodinu s finančnými problémami.

Charita alebo inzercia

   Ďalšou možnosťou je poskytnúť tieto veci na charitu prípadne nepotrebnú vec darovať. Pokiaľ ste nemohli použiť predchádzajúce možnosti, tak skúste použiť inzerciu, v ktorej môžete danú vec podarovať prípadne posunúť niekomu, komu ešte poslúži. 

Chceli by sme upozorniť na možnosť nepotrebnú vec ponúknuť aj cez obecnú aplikáciu Novoť ,,susedský bazár". Kde je možnosť posunúť, prípadne za symbolickú sumu predať alebo darovať nepotrebný nábytok, hračky, bicykle a pod... niekomu komu daná vec ešte poslúži.

Zároveň povzbudiť občanov, že nie je hanbou si takéto veci vziať, prípadne aj zo zberného dvora. Žijeme v dobe, kedy sa odpad stáva drahou komoditou, a preto by sme sa mali riadiť heslom: ,,nevyhadzuj - daruj - recykluj"

motto

Množstvo vecí, ktoré sa niekomu   javia ako odpad, môžu mať pre iného ešte hodnotu.

Ak už nemáte inú možnosť, ako sa čo najekologickejšie zbaviť veľkoobjemového odpadu opakujeme, v žiadnom prípade ho nevyhadzujte do prírody!

Zabráňme spoločne takýmto situáciám ako vidíte na obrázkoch nižšie:

oo oo 2

oo3

Zabráňme takýmto činom spoločnými silami a nebudete musieť v prírode kľučkovať pomedzi smeti. Nebudete sa báť, že sa Vaše deti pri nepozornosti porania a krútiť nad takýmito činmi hlavou, že ako je to možné!

Ďakujeme, že separujete a recyklujete.

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

Ročný výkaz o KO 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,32 kB
Vložené: 26. 2. 2024

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Novoť za rok 2023

% vytriednia 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,23 MB
Vložené: 19. 2. 2024

Kalendár vývozu separovaného a zmesového komunálneho odpadu na rok 2023

Kalendár vývozu separ. odpadu a Zmes.KO 2024 fin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 408,17 kB
Vložené: 13. 12. 2023

Umiestnenie kontajnerov na separovaný odpad v našej obci

Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Novoť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,42 kB
Vložené: 21. 5. 2023

Kalendár vývozu separovaného odpadu a zmesového komunálneho odpadu v obci Novoť na rok 2022

Kalendár vývozu separovaného odpadu a zmesového komunálneho odpadu v obci Novoť na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,4 kB
Vložené: 11. 10. 2022

Kalendár vývozu separovaného odpadu a zmesového komunálneho odpadu v obci Novoť na rok 2021

Kalendár vývozu separovaného odpadu a zmesového komunálneho odpadu v obci Novoť na rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,29 kB
Vložené: 11. 10. 2022

Kalendár vývozu separovaného odpadu a zmesového komunálneho odpadu v obci Novoť na rok 2020

Kalendár vývozu separovaného odpadu a zmesového komunálneho odpadu v obci Novoť na rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,88 kB
Vložené: 11. 10. 2022

Kalendár vývozu separovaného odpadu a zmesového komunálneho odpadu v obci Novoť na rok 2019

Kalendár vývozu separovaného odpadu a zmesového komunálneho odpadu v obci Novoť na rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,81 kB
Vložené: 11. 10. 2022

Kompostovanie v záhrade

Kompostovanie v záhrade.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,05 kB
Vložené: 11. 10. 2022

Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Novoť

Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Novoť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,42 kB
Vložené: 2. 1. 2023

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 v obci Novoť

úroven vytriedenia 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 531 kB
Vložené: 15. 2. 2023

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 v obci Novoť

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 v obci Novoť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,09 kB
Vložené: 15. 2. 2023

Úroveň vytriedenia komunálnycho odpadov za rok 2020 v obci Novoť

Úroveň vytriedenia komunálnycho odpadov za rok 2020 v obci Novoť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,58 kB
Vložené: 15. 2. 2023

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v obci Novoť

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v obci Novoť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,71 kB
Vložené: 15. 2. 2023

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Novoť

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Novoť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,74 kB
Vložené: 15. 2. 2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Novoť rok 2022

Roč. výkaz o KO 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163 kB
Vložené: 22. 2. 2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Novoť za rok 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Novoť za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,26 kB
Vložené: 22. 2. 2023

Nakladanie s odpadovými vodami

Oznam odpadové vody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,82 kB
Vložené: 15. 7. 2024
Informácie o obci
Môžete mať záujem