Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Vysporiadanie miestnych komunikácií

Prečo naša obec potrebuje vysporiadané cesty?

Obyvatelia našej obce si určite všimli, že obec už niekoľko mesiacov pracuje na vysporiadaní pozemkov pod obecnými cestami. Kvôli čomu je to potrebné? Ako k tomu vôbec došlo, že takéto niečo treba urobiť? A čo to vlastne odnáša?

Hoci od roku 1989 uplynulo viac ako 30 rokov, ešte stále existujú oblasti, v ktorých následky socializmu cítiť. Jednou z nich je pozemkové vlastníctvo. Roky 1948 až 1989 bolo typické nerešpektovaním vlastníckeho práva občanov zo strany štátnej moci a systematickými pokusmi o jeho oslabovanie. A tak sa obce po roku 1989 ocitli v situácii, kedy sú mnohé z ich obecných ciest postavené na pozemkoch, ktoré im nepatria. Takýto stav obciam, ale aj vlastníkom dotknutých pozemkov spôsobuje problémy. Obciam predovšetkým bráni v ďalšom rozvoji. Bez vysporiadaných pozemkov totiž častokrát nie je možné získať peniaze na opravy a rekonštrukcie alebo siete, ktoré by pozdĺž dotknutých ciest mohli viesť. Zníženou kvalitou života na tento stav potom doplácajú občania obce. Ak chce teda obec život svojich občanov skvalitniť, musí si takéto problematické pozemky vysporiadať.

V našej obci sa vysporiadanie bude týkať až 30 rôznych ciest. Čo to znamená? Znamená to 30 geometrických plánov a 30 znaleckých posudkov. Pri každom geometrickom pláne treba uvažovať s budúcou výstavbou, uložením sietí a odstraňovaním chýb počas minulého režimu alebo ROEP. Taktiež je potrebná koordinácia s vlastníkmi, aby sa čo najlepšie vyvážili záujmy dotknutého vlastníka a všetkých občanov obce ako celku. Jeden geometrický plán sa pritom môže týkať tisícok metrov štvorcových pozemkov a stoviek vlastníkov a spoluvlastníkov. Pri jednej z ciest (Jarok) bolo treba pokryť viac ako 9 000 metrov štvorcových a osobitne osloviť viac 300 vlastníkov. Len pre túto jednu cestu sa vytlačilo viac ako 700 strán listov. A aby to nebolo jednoduché, sú tu ešte neznámi, mŕtvi vlastníci a Slovenský pozemkový fond a ďalšie subjekty. Keď kataster uvidí kúpnu zmluvu s toľkými stovkami účastníkov, určite sa poteší. Opakujeme to všetko je len jedna cesta. Z tridsiatich.

Možno sa pýtate, ako sa to všetko dá zvládnuť. Nie je to jednoduché. Avšak vďaka moderným technológiám sa dnes množstvo vecí robí omnoho jednoduchšie. To, čo by ešte pred pár rokmi robila armáda pracovníkov, dnes ľahko zvládne stroj. Situáciu obci uľahčuje aj to, že ceny pozemkov nemusí individuálne dojednávať. Tie sa totiž stanovujú znaleckým posudkom. A tak je to správne. Ak by obec ceny pozemkov dojednávala individuálne, bolo by to nielen veľmi zaťažujúce, ale určite by sa nevyhla ani obvineniam z neférového uprednostňovania jedných vlastníkov pred druhými. Vďaka tomu, že zákon na takéto ocenenie predpisuje posudok, cenu nestranne a podľa zákona určí znalec. A tým je to vybavené.

Samozrejme, zákon ráta aj s tým, že v určitých prípadoch nie je odkup pozemku možný. V takom prípade musí obec pozemok vyvlastniť. Ale tiež len za férových podmienok a cenu stanovenú znalcom.

Ako vidieť, našu obec čakajú náročné úlohy. Situáciu nám pritom sťažuje aj pandémia koronavírusu, kvôli ktorej zrejme včas nenadobudnú účinnosť niektoré právne predpisy, ktoré sú pre vysporiadanie potrebné. Avšak čo sa dá robiť. Ak chce naša obec pre svojich občanov skutočne niečo hodnotné urobiť, náročnosťou výzvy sa nesmie nechať odradiť.

 

(článok zverejnený v Hlas Novoti 1/2021)

Návrh geometrického plánu (pracovná verzia)

2020/306 2394 Cesta Barutová 2 - od Serdelová po Grúň

GP 306-2020 Barutova 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,3 MB

2020/332 2427 Cesta Barutová 3

GP 332-2020 Barutova Vojtkuliak.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,28 kB

2020/325 2399 Cesta Podkopec 1 - od križovatky po Vodojem

GP 325-2020 Podkopec 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 639,96 kB

2020/333 2428 Cesta Jarok 3 - Kondela

GP 333-2020 Jarok 3 zmena Kondela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,81 kB

2020/338 2423 Cesta Zimnicová - Kondela

GP 338-2020 Zimnicova Kondela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 908,95 kB

2020/334 2412 Cesta Podkopec 2 - od Vodojemu po les

GP 334-2020 Podkopec 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 742,51 kB

2020/339 2433 Cesta nad Colorspolom

GP 339-2020 Kojdiak.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 572,38 kB

2020/340 2431 Cesta Zimnicová - Šustek 2

GP 340-2020 Šustek 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,51 kB

2020/342 2116 Cesta Teluchová

GP 342-2020 Teluchová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,11 kB

2020/341 2429 Cesta nad Oleš - Turoňová Mikolajčíková

GP 341-2020 Oleš Turoňová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167 kB

2020/343 2425 Cesta Novoť Duľov

GP 343-2020 Duľov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 671,53 kB
Zobrazené 21-31 z 31
Informácie o obci
Môžete mať záujem