Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Usmernenie k vývozu ZKO

Z dôvodu zmeny zberovej spoločnosti v našej obci, ktorá zabezpečuje zber a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu a narastajúcich sťažností, žiadame občanov o súčinnosť pri nakladaní s odpadmi.

Každá domácnosť, ktorá potrebuje v stanovenom harmonograme vývozov vyprázdniť zbernú nádobu je povinná sprístupniť kuka nádobu s odpadom na dostupnom a viditeľnom mieste, v prípade odľahlejších oblastí k hlavnej ceste. Najvhodnejšie večer pred vývozom. Zamestnanci zberovej spoločnosti nemôžu vstupovať na súkromný pozemok občanov s cieľom dostať sa ku nádobe.

S prichádzajúcim zimným obdobím a zhoršovaním počasia chceme zároveň požiadať o ohľaduplnosť v čase zberu odpadov pri parkovaní v úzkych uliciach a ťažko dostupných miestach. Pred hlavnou vykurovacou sezónou treba dbať na dôkladnú kontrolu stavu kuka nádoby, prípadné odpratanie snehu z tesnej blízkosti nádoby a nádobu nenapĺňať teplým popolom, ktorý následne v nádobe zamrzne, prípadne môže spôsobiť požiar. Deravé, zkorodované a inak poškodené či horúce nádoby nebudú vyvezené ! V prípade potreby novú kuka nádobu, je možné zakúpiť na zbenom dvore u pani Durčákovej za poplatok 43 eur.

V našej obci dlhodobo dochádza k zvyšovaniu celkového objemu odpadov, ale zároveň k čoraz nedôslednejšiemu separovaniu odpadov občanmi. Práve to, má zásadný vplyv na zvyšovanie poplatku za odpad. Do budúcna to znamená, že čím budeme menej triediť, tým budeme viac platiť. V prípade podnetov a sťažností žiadame všetkých občanov zvážiť ich opodstatnenie v súvislosti s vyššie uvedenými usmerneniami.

Dátum vloženia: 3. 10. 2022 17:17
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 12. 2022 17:18
Autor: admin prevod
Informácie o obci
Môžete mať záujem