Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Komunitný plán sociálnych služieb

Vážení občania, 

Na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov Vám predstavujem komunitný plán sociálnych služieb obce Novoť. Tento strategický dokument je vypracovaný tak, aby zodpovedal potrebám a špecifikám našej obce. Budeme sa snažiť, aby sme postupne splnili všetky ciele a úlohy zadané v Komunitnom pláne sociálnych služieb.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a spracovaní Komunitného plánu sociálnych služieb obce Novoť.

Mgr. František Poleta - starosta obce

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Novoť na obdobie rokov 2016-2021 (1.96 MB)

Informácie o obci
Môžete mať záujem