Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

21/09/2023

20 800,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Novoť

20. 9. 2023

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

20/09/2023

113,68 EUR

Jozefína Fafaláková, rod. Smarkoňová

Obec Novoť

19. 9. 2023

Zmluva budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

19/09/2023

Neuvedené

Martin Rypák

Obec Novoť

14. 9. 2023

Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti č. 18/2023

14/09/2023

200,00 EUR

Filip Blahút

Obec Novoť

8. 9. 2023

Servisná zmluva č. SZ_2023_076

08/09/2023

0,00 EUR

HERZ, spol. s r.o.

Obec Novoť

7. 9. 2023

Zmluva o prenájme náradia č. F2023/13, zo dňa 31.08.2023

07/09/2023

40,00 EUR

TECHNO-Novoť s.r.o.

Obec Novoť

31. 8. 2023

Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409042859

31/08/2023 -1

15,36 EUR

Generali Poisťovňa,

Obec Novoť

31. 8. 2023

Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti č. 17/2023

31/08/2023

200,00 EUR

Katarína Teľúchová

Obec Novoť

30. 8. 2023

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č.:202307-TZ-0018

30/08/2023

47,34 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Novoť

25. 8. 2023

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č.:202307-TZ-0787

25/08/2023

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Novoť

23. 8. 2023

Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_047 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

23/08/2023

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Novoť

17. 8. 2023

Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 16/2023

17/08/2023

200,00 EUR

Lenka Jakubjáková

Obec Novoť

14. 8. 2023

Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2023/001130-074

14/08/2023 -2

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Novoť

14. 8. 2023

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

14/08/2023 -1

502,80 EUR

INISOFT s.r.o.

Obec Novoť

11. 8. 2023

Zmluva o budúcej zmluve

11/08/2023 -2

Neuvedené

Ľubomír Serdel a manželka

Obec Novoť

11. 8. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BKS4-221-67 zo dňa 20.07.2022

11/08/2023 -1

565 481,62 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Novoť

11. 8. 2023

Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD č. 15/2023

11/08/2023

200,00 EUR

Simona Kozaňáková

Obec Novoť

10. 8. 2023

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

10/08/2023 -1

330,89 EUR

Viera Serdelová, rod. Serdelová

Obec Novoť

9. 8. 2023

Dohoda č. 12/2023/02 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica

09/08/2023 -2

Neuvedené

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Obec Novoť

9. 8. 2023

Nájomná zmluva

09/08/2023 -1

120,00 EUR

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Obec Novoť

3. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 18/2023/OE/O/1.23

03/08/2023 -2

900,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Obec Novoť

3. 8. 2023

Nájomná zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu v Novoti č. 14/2023

03/08/2023 -1

200,00 EUR

Marta Michlíková

Obec Novoť

1. 8. 2023

Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu ,,Program podpory lokálnych komunít"

01/08/2023 -4

6 000,00 EUR

Nadácia COOP Jednota

Obec Novoť

1. 8. 2023

Zmluva č. KB/ZO/2023KBX6576-1 o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

01/08/2023 -3

180,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Novoť

1. 8. 2023

Nájomná zmluva o prenájme priestorov KD v Novoti č. 13/2023

01/08/2023 -2

30,00 EUR

Marta Michlíková

Obec Novoť

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 159
Informácie o obci
Môžete mať záujem