Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

VZN

2023

VZN 3_2023 O určení spádovej materskej škole

VZN 3_2023 _ o určení sprádovej materskej škole –.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 266,32 kB
Vložené: 28. 8. 2023

VZN číslo 1/2023

vzn zápis dieťaťa 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,19 kB
Vložené: 29. 5. 2023

VZN číslo 2/2023

VZN 22023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,94 MB
Vložené: 29. 5. 2023

Dodatok č. 3 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU ČÍSLO: 3/2022

Dodatok_c._3_k_VZN_3_2022_o_určení_výšky_príspevkov_zákonného_zástupcu_žiaka_dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 516,33 kB
Vložené: 1. 6. 2023

Dodatok č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU ČÍSLO: 3/2022

Dodatok_c._2_k_VZN_3_2022_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 883,12 kB
Vložené: 7. 4. 2023

2022

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 3/2022

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 3 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 537,26 kB
Vložené: 7. 1. 2023

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 1/2017

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 1 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 522,94 kB
Vložené: 7. 1. 2023

VZN číslo 7/2022 o Záväznej časti Územného plánu obce Novoť

VZN číslo 7 2022 o Záväznej časti Územného plánu obce Novoť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,97 kB
Vložené: 7. 1. 2023

VZN číslo 7/2022 o Záväznej časti Územného plánu obce Novoť -príloha 2

príloha 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,91 MB
Vložené: 7. 1. 2023

VZN číslo 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Novoť

VZN číslo 6 2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Novoť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,69 kB
Vložené: 7. 1. 2023

VZN číslo 7/2022 o Záväznej časti Územného plánu obce Novoť -príloha1

príloha1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 545,28 kB
Vložené: 7. 1. 2023

VZN číslo 5/2022 Daň za psa

VZN číslo 5 2022 Daň za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,45 kB
Vložené: 7. 1. 2023

VZN číslo 4/2022 o podmienkach držania a chovu psov na území obce Novoť

VZN číslo 4 2022 o podmienkach držania a chovu psov na území obce Novoť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,71 kB
Vložené: 7. 1. 2023

Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania v zriaď

Dodatok_č._3_VZN_o_určení_výšky_príspevkov_od_zákonných_zástupcov_detí_žiakov_školské_zariadenia_(2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,6 kB
Vložené: 7. 1. 2023

Dodatok č. 1 k VZN číslo 3/2019 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Novoť

dodatok k vzn 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB
Vložené: 7. 1. 2023
Zobrazené 1-20 z 67
Informácie o obci
Môžete mať záujem