Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Urbárske pozemkové spoločenstvo Novoť

objekt

Zakladáme urbár II. – naďalej si chceme v našich lesoch hospodáriť sami !

Iniciatívu k založeniu urbáru naša obec spustila v závere leta 2022. Vtedy sa nám uskutočnili dve ustanovujúce schôdze, kde sme si zvolili svojich zástupcov do urbáru a schváli potrebné dokumenty (zmluvu a stanovy). Na priebeh ustanovujúcich schôdzi nám dohliadal notár. Z ich priebehu sa mala následne vyhotoviť notárska zápisnica. Tak nám to ukladá zákon. Z dôvodu náhleho úmrtia pána notára, nebolo možné proces založenia urbáru úspešne dokončiť. Chýbal nám už len posledný krok, a to notárska zápisnica a návrh na registráciu. Preto, ak chceme urbár v našej obci skutočne založiť musíme celý proces zopakovať. Oproti pôvodnému procesu sa nám nič nemení. Závisí len od Vás. Vaša účasť a hlasovanie k založeniu urbáru budú rozhodujúce.

Dôvody, pre ktoré chceme založiť urbár ostali rovnaké. Pre menšie pripomenutie Vám ich ešte raz zhrnieme. Veľa lesných pozemkov na území našej obce je v spoločnom vlastníctve mnohých vlastníkov. Ide o historicky danú tzv. spoločnú nehnuteľnosť. A preto pre ne platia pravidlá určené pre pozemkové spoločenstvá. No keďže v našej obci pozemkové spoločenstvo nespĺňalo zákonné podmienky, mocou zákona prešlo hospodárenie v našich lesoch na Lesy Slovenskej republiky, š.p. Túto situáciu vnímame ako problém. Sme totiž presvedčení, že lesy si budú vedieť najlepšie obhospodarovať sami vlastníci pozemkov. Práve preto obnovujeme iniciatívu smerujúcu k založeniu pozemkového spoločenstva tak, aby plne zohľadňovalo aktuálnu právnu úpravu. Ono by malo vykonávať odborné hospodárenie na našich lesných pozemkoch a tak zaistiť, aby reálna kontrola nad lesmi prešla opäť do rúk vlastníkov. Títo budú o spôsobe hospodárenia s lesmi rozhodovať jednak prostredníctvom orgánov spoločenstva, t.j. dozornej rady a výboru, ale aj priamo na jeho valnom zhromaždení.

Prvým krokom k založeniu pozemkového spoločenstva je zvolanie valného zhromaždenia všetkých vlastníkov. Toto valné zhromaždenie plánujeme na mesiac marec 2023. Na ňom schválime zmluvu, stanovy a zvolíme prvé osadenstvo výboru a dozornej rady. Obsah zmluvy a stanov sú zverejnené nižšie na internetovej stránke. Tieto sme si už raz schválili a nestali v nich žiadne zmeny. Môžete sa s nimi vopred oboznámiť resp. dať nám k nim svoje pripomienky. Rovnako nám môžete oznámiť aj svoju kandidatúru do orgánov spoločenstva (výbor, dozorná rada), pokiaľ sa chcete s nami podieľať na fungovaní pozemkového spoločenstva.

Pozemkové spoločenstvo však nebude slúžiť len vlastníkom spoločných pozemkov (spoločnej nehnuteľnosti). Odborné hospodárenie v lesoch sú totiž povinní zabezpečiť aj individuálni vlastníci lesov, takže správa ich lesa zo strany Lesov SR sa ich rovnako dotýka. Preto pozemkové spoločenstvo ponúkne obhospodarovanie ich lesov takýmto samostatným vlastníkom. Taktiež plánujeme prípravu potrebných vzorov dokumentov a návodov pre vlastníkov lesov, ktorí by si chceli zabezpečiť hospodárenie na svojich pozemkoch samostatne v spolupráci s Lesmi SR. Výber formy a teda začlenenia do urbáru alebo spolupráca s Lesmi SR bude na rozhodnutí každého vlastníka.

 

 

ZMLUVA O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE uzavretá podľa ust. § 5 a nasl. zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách

Zmluva o založení spoločenstva - finál.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,16 kB
Vložené: 6. 10. 2022

POZVÁNKA

PozvankaSablona.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,34 kB
Vložené: 6. 10. 2022

Zákon o pozemkových spoločenstvách - aktuálne znenie

Zákon o pozemkových spoločenstvách - aktuálne znenie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 465,8 kB
Vložené: 6. 10. 2022

STANOVY pozemkového spoločenstva - návrh

00490 Stanovy, Novoť - Založ. PS (2021-322), Novoť - Založ., Novoť - Založ. PS (2021-322).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,68 kB
Vložené: 6. 10. 2022

Pozvánka

urbar pozvánka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,81 kB
Vložené: 3. 2. 2023
Informácie o obci
Môžete mať záujem