Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Urbárske pozemkové spoločenstvo Novoť

urbar

V našich lesoch si budeme opäť hospodáriť sami – zakladáme urbár!

 

Veľa lesných pozemkov na území našej obce je v spoločnom vlastníctve mnohých vlastníkov. Ide o historicky danú tzv. spoločnú nehnuteľnosť. A preto pre ne platia pravidlá určené pre pozemkové spoločenstvá. No keďže v našej obci pozemkové spoločenstvo nespĺňalo zákonné podmienky, mocou zákona prešlo hospodárenie v našich lesoch na Lesy Slovenskej republiky, š.p. Túto situáciu vnímame ako problém. Sme totiž presvedčení, že lesy si budú vedieť najlepšie obhospodarovať sami vlastníci pozemkov. Práve preto spúšťa naša obec iniciatívu smerujúcu k založeniu pozemkového spoločenstva tak, aby plne zohľadňovalo aktuálnu právnu úpravu. Ono by malo vykonávať odborné hospodárenie na našich lesných pozemkoch a tak zaistiť, aby reálna kontrola nad lesmi prešla opäť do rúk vlastníkov. Títo budú o spôsobe hospodárenia s lesmi rozhodovať jednak prostredníctvom orgánov spoločenstva, t.j. dozornej rady a výboru, ale aj priamo na jeho valnom zhromaždení.

Prvým krokom k založeniu pozemkového spoločenstva je zvolanie valného zhromaždenia všetkých vlastníkov. Toto valné zhromaždenie plánujeme na obdobie leta 2022. Na ňom schválime stanovy a zvolíme prvé osadenstvo výboru a dozornej rady. Obsah zmluvy, stanov a návrh kandidátov vopred zverejníme na internetovej stránke tak, aby sa s nimi mohol každý vopred oboznámiť resp. dať svoje pripomienky.

Pozemkové spoločenstvo však nebude slúžiť len vlastníkom spoločných pozemkov (spoločnej nehnuteľnosti). Odborné hospodárenie v lesoch sú totiž povinní zabezpečiť aj individuálni vlastníci lesov, takže správa ich lesa zo strany Lesov SR sa ich rovnako dotýka. Preto pozemkové spoločenstvo ponúkne obhospodarovanie ich lesov takýmto samostatným vlastníkom. Taktiež plánujeme prípravu potrebných vzorov dokumentov a návodov pre vlastníkov lesov, ktorí by si chceli zabezpečiť hospodárenie na svojich pozemkoch samostatne v spolupráci s Lesmi SR. Výber formy a teda začlenenia do urbáru alebo spolupráca s Lesmi SR bude na rozhodnutí každého vlastníka.

ZMLUVA O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE uzavretá podľa ust. § 5 a nasl. zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách

Zmluva o založení spoločenstva - finál.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,16 kB
Vložené: 6. 10. 2022

POZVÁNKA

PozvankaSablona.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,34 kB
Vložené: 6. 10. 2022

Zákon o pozemkových spoločenstvách - aktuálne znenie

Zákon o pozemkových spoločenstvách - aktuálne znenie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 465,8 kB
Vložené: 6. 10. 2022

STANOVY pozemkového spoločenstva - návrh

00490 Stanovy, Novoť - Založ. PS (2021-322), Novoť - Založ., Novoť - Založ. PS (2021-322).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,68 kB
Vložené: 6. 10. 2022
Informácie o obci
Môžete mať záujem