Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Cezhraničná spolupráca - Projekty

Modernizácia ciest okresu Żywiec v obciach Rajcza a Ujsoly a tiež obce Novoť, s cieľom zlepšenia spojení oblastí po poľskej a slovenskej strane hranice

Obec Novoť v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Powiatom Zywieckym realizuje projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 s názvom: Modernizácia ciest okresu Żywiec v obciach Rajcza a Ujsoly a tiež obce Novoť, s cieľom zlepšenia spojení oblastí po poľskej a slovenskej strane hranice.

Modernizácia ciest okresu Żywiec v obciach Rajcza a Ujsoly a tiež obce Novoť, s cieľom zlepšenia spojení oblastí po poľskej a slovenskej strane hranice

Oáza našej prírody v obci Novoť

Kód mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/V/A/0168
Názov mikroprojektu: „Oáza našej prírody v obci Novoť“

Oáza našej prírody v obci Novoť

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva obcí Novoť a Ujsoly

Kód mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/A/0001
Názov mikroprojektu: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva obcí Novoť a Ujsoly“

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva obcí Novoť a Ujsoly

Priateľstvo bez hraníc

Obec Novoť v spolupráci s Gminou Ujsoly realizuje projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 mikroprojekty s názvom:Priateľstvo bez hraníc.

Priateľstvo bez hraníc

Skvalitnenie podmienok pre turizmus a aktívny oddych v obciach Novoť a Ujsoły

Obec Novoť v spolupráci s Gminou Ujsoly zrealizovala projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 mikroprojekty s názvom:Skvalitnenie podmienok pre turizmus a aktívny oddych v obciach Novoť a Ujsoły.

Skvalitnenie podmienok pre turizmus a aktívny oddych v obciach Novoť a Ujsoły

Spája nás príroda a kultúra

Kód mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/III/B/0135
Názov mikroprojektu: „Spája nás príroda a kultúra“

Spája nás príroda a kultúra

ZELENÉ POHRANIČIE - Obec Ujsoly/Obec Novoť

Všeobecným cieľom mikroprojektu je využitie dedičstva prírodného poľsko-slovenského pohraničia s cieľom propagovať a zvýšiť atraktívnosť poľsko-slovenského pohraničia. Realizácia tohto cieľa pomôže zvýšiť cestovný ruch, propagáciu prírodných hodnôt a zvýšenie ekologického vedomia a citlivosti obyvateľov.

Zlepšovanie systému protipožiarnej ochrany poľsko-slovenského pohraničia v obciach Ujsoly a Novoť

Obec Novoť v spolupráci s Gminou Ujsoly realizuje projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 s názvom: Zlepšovanie systému protipožiarnej ochrany poľsko-slovenského pohraničia v obciach Ujsoly a Novoť

Zlepšovanie systému protipožiarnej ochrany poľsko-slovenského pohraničia v obciach Ujsoly a Novoť
Informácie o obci
Môžete mať záujem