Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva (2022 - 2026)

 

 

S činnosťou od 22.11.2022 poslanci zriadili nasledovné komisie:

 

Komisia pre financie, rozpočet a výstavbu:

Predseda: Zuzana Šusteková

Členovia: Beáta Bulvasová, Jozef Florek, Ing. Jozef Kuchťák, Iveta Plaskúrová, Ing. Jozef Kondela, Emília Sekerášová

 

Komisia životného prostredia, verejného poriadku, kultúry a športu:

Predseda: Stanislav Mikolajčík

Členovia: Mgr. art. Alžbeta Serdelová, Eva Bírešová, Tomáš Blahút, Mgr. Pavol Mikolajčík, Mgr. Mária Zárubová, Kristína Zavoďančíková

 

Komisia sociálnych vecí a školstva:

Predseda: PhDr. Mária Kondelová

Členovia: Eva Kormaňáková, Mgr. Milada Zavoďančíková, Jozef Kovalčík, Mgr. Elena Jakubjaková, Mgr. Mária Fafaláková

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce :

Predseda: Zuzana Šusteková

Členovia: Stanislav Mikolajčík, Mgr. Eva Kormaňáková

 

Poslanci obecných zastupiteľstiev po Novembri 1989

1990-1994              
Albín Antušák, František Bartoš, Štefan Bartoš, Jozef Brodec, Štefan Bulák, Emil Dibdiak, František Furgalák,  Jozef Jakubjak, Rafael Jakubjak, Marián Jakubjak, Štefan Jendrašík, Serafín Kormaňák, Jozef Kondela, Kristína Kovalčíková, Jozef Kuchťák, Stanislav Mikolajčík, Štefan Mikolajčík, Bernard Ondrejka, Viktor Serdel, František Sochuľák, Jana Straková, Anton Škombár, Viktória Vlčáková, Albín Vojtkuliak

1994-1998    

Albín Antušák, Štefan Bartoš, Štefan Bulák, Jozef Jakubjak, Milan Jakubjak, Anton Kondela, Jozef Kondela, Jozef Kovalčík, Kristína Kovalčíková, František Mikolajčík, Štefan Mikolajčík, Bernard Ondrejka, Margita Račáková, František Sochuľák, Viktória Vlčáková


1998-2002    

Štefan Bartoš, Fabián Furgalák, František Furgalák, Jana Jakubjaková, Milan Jakubjak, Štefan Jendrašík, Jaroslav Kocúr, Jozef Kondela, Jozef Kovalčík, Stanislav Mikolajčík, Štefan Mikolajčík, Bernard Ondrejka, Ján Orčík, Margita Račáková, Viktória Vlčáková


2002-2006  

 Jozef Florek, Jozef Jakubjak, Milan Jakubjak, Elena Jakubjaková, Jozef Kondela, Štefan Kuchťák,Stanislav Mikolajčík, Ján Orčík, Stanislav Poleta,Margita Račáková, Viktória Vlčáková


2006-2010    

Ján Bernaťák, Jozef Florek, Milan Jakubjak, Elena Jakubjaková, Jozef Kondela, Mária Kondelová, Štefan Kuchťák, Ján Orčík, Margita Račáková, Viktória Vlčáková, Albín Vojtkuliak


2010-2014    

Štefan Bulák, Jozef Florek, Milan Jakubjak, Jozef Kondela, Mária Kondelová,  Štefan Kuchťák, Stanislav Mikolajčík, Ján Orčík, Stanislav Poleta, Margita Račáková,Viktória Vlčáková


2014-2018    

Štefan Bulák, Jozef Florek, Ing. Milan Jakubjak, Ing. Jozef Kondela, PhDr. Mária Kondelová, Ing. Peter Súkeník, Štefan Judiak, Stanislav Mikolajčík, MVDr. Ján Orčík, Jozef Kovalčík, Zuzana Šusteková

 

2018-2022

Jozef Florek, Stanislav Mikolajčík, Zuzana Šusteková, Mudr. Mária Vojtkuliaková, Phdr. Mária Kondelová, Jozef Kovalčík, Ing. Jozef Kondela, Emília Sekerášová, Ing. Daniel Mikolajčík, Ing. Dávid Makúch, Štefan Judiak

Informácie o obci
Môžete mať záujem