Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Hlavný kontrolór obce

Andrea Javorová

kontrolor@novot.sk

Hlavný kontrolór obce Novoť je zodpovednou osobou pre agendu prijímania a vybavovania oznámení podľa Interného predpisu č. 5/2019 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Hlavný kontrolór je zodpovednou osobou pre všetkých zamestnancov obce Novoť a Rozpočtovej organizácie obce Novoť. 

Informácie o obci
Môžete mať záujem