Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

ZELENÉ POHRANIČIE - Obec Ujsoly/Obec Novoť

Všeobecným cieľom mikroprojektu je využitie dedičstva prírodného poľsko-slovenského pohraničia s cieľom propagovať a zvýšiť atraktívnosť poľsko-slovenského pohraničia. Realizácia tohto cieľa pomôže zvýšiť cestovný ruch, propagáciu prírodných hodnôt a zvýšenie ekologického vedomia a citlivosti obyvateľov.

 Existujúca cezhraničná cyklotrasa Bielsko-Biała – Martin, ako aj popri nej „Sklenená cesta“ vedúca do historických objektov, ktoré tu ostali po habsburských dobách, bude obohatená ešte prírodovedeckou cestou. Turista kráčajúci po tejto ceste alebo zdržiavajúci sa v pohraničí dlhšie bude mať príležitosť oddýchnuť si u Bystrého potoka a poznať tvár priaznivej prírody v tunajšom pohraničí. Prírodné hodnoty pohraničia môžu byť zámienkou aj ponukou pre poznávanie iných zaujímavostí obidvoch obcí.  Priaznivé podmienky vytvárané obyvateľom budú príležitosťou pre ich lepšie poznanie, ako aj poznanie zaujímavostí, ľudí a miest na obidvoch stranách hranice.

V rámci projektu:

1) vytvorenie prírodovednej cesty „Nad Bystrým potokom“ predstavujúcej cenné prírodné prvky flóry a fauny

2) vzdelávacia činnosť - prírodovedné a fotografické workshopy a plenérová výstava prírodovedných fotografií

3) vytvorenie digitálneho súboru prírodných zvláštností pohraničia

4) nahrávka a publikácia vzdelávacích filmov o rastlinách a ich význame v ľudskom živote

5) inštalácia fotopasce umožňujúcej sledovať život zvierat na prírodovednej ceste.

 

Dátum vloženia: 11. 10. 2022 11:47
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 10. 2022 11:48
Autor: admin prevod
Informácie o obci
Môžete mať záujem