Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

VZN

2023

VZN 3_2023 O určení spádovej materskej škole

VZN 3_2023 _ o určení sprádovej materskej škole –.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 266,32 kB
Vložené: 28. 8. 2023

VZN číslo 1/2023

vzn zápis dieťaťa 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,19 kB
Vložené: 29. 5. 2023

VZN číslo 2/2023

VZN 22023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,94 MB
Vložené: 29. 5. 2023

Dodatok č. 3 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU ČÍSLO: 3/2022

Dodatok_c._3_k_VZN_3_2022_o_určení_výšky_príspevkov_zákonného_zástupcu_žiaka_dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 516,33 kB
Vložené: 1. 6. 2023

Dodatok č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU ČÍSLO: 3/2022

Dodatok_c._2_k_VZN_3_2022_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 883,12 kB
Vložené: 7. 4. 2023

2022

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 3/2022

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 3 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 537,26 kB
Vložené: 7. 1. 2023

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 1/2017

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 1 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 522,94 kB
Vložené: 7. 1. 2023

VZN číslo 7/2022 o Záväznej časti Územného plánu obce Novoť

VZN číslo 7 2022 o Záväznej časti Územného plánu obce Novoť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,97 kB
Vložené: 7. 1. 2023

VZN číslo 7/2022 o Záväznej časti Územného plánu obce Novoť -príloha 2

príloha 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,91 MB
Vložené: 7. 1. 2023

VZN číslo 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Novoť

VZN číslo 6 2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Novoť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,69 kB
Vložené: 7. 1. 2023

VZN číslo 7/2022 o Záväznej časti Územného plánu obce Novoť -príloha1

príloha1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 545,28 kB
Vložené: 7. 1. 2023

VZN číslo 5/2022 Daň za psa

VZN číslo 5 2022 Daň za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,45 kB
Vložené: 7. 1. 2023

VZN číslo 4/2022 o podmienkach držania a chovu psov na území obce Novoť

VZN číslo 4 2022 o podmienkach držania a chovu psov na území obce Novoť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,71 kB
Vložené: 7. 1. 2023

Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania v zriaď

Dodatok_č._3_VZN_o_určení_výšky_príspevkov_od_zákonných_zástupcov_detí_žiakov_školské_zariadenia_(2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,6 kB
Vložené: 7. 1. 2023

Dodatok č. 1 k VZN číslo 3/2019 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Novoť

dodatok k vzn 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB
Vložené: 7. 1. 2023

2021

VZN č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022 v základnej škole

Navrh VZN miesto a čas zapisu dietata schvalene 1-2021(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,29 kB
Vložené: 1. 1. 2021

VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dietaťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom v územnej pôsobnosti obce Novoť

vzn_2_2021_urcenie vysky prispevku na mzdy a prevadzku dietata materskej skoly.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,15 MB
Vložené: 1. 1. 2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania v zriaď

Dodatok_č._2_VZN_o_určení_výšky_príspevkov_od_zákonných_zástupcov_detí_žiakov_školské_zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,75 kB
Vložené: 1. 1. 2021

vyúčtovanie dane za ubytovanie.xls

vyúčtovanie dane za ubytovanie .xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 42 kB
Vložené: 1. 1. 2021

Oznámenie daň za ubytovanie.xls

Oznámenie daň za ubytovanie .xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 40 kB
Vložené: 1. 1. 2021

VZN č. 3/2021 o miestnej dani za ubytovanie

VZN za ubytovanie cĚŚ. 3 z 2021(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,51 kB
Vložené: 1. 1. 2021

2020

VZN obce Novoť č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

vzn ovzdusie 1-2020 schvalene(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,82 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 2/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021 v základnej škole

VZN miesto a čas zapisu dietata schvalene 2-2020(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,15 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 3/2020 o určení výšky cien nehnuteľného majetku v obci Novoť

vzn32020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,17 MB
Vložené: 1. 1. 2020

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení šk

Dodatok č. 1 k VZN o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov - školské_zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,74 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Dodatok č. 1 k VZN o miestnom poplatku za komunálne 2021

Dodatok č. 1 k VZN o miestnom poplatku za komunálne 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,33 kB
Vložené: 1. 1. 2020

DODATOK č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce NOVOŤ

schvaleny Dodatok c.3 k VZN c.5_2016 o nakladaní s KO a DSO(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,7 kB
Vložené: 1. 1. 2020

2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIE číslo: 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Novoť a o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí

VZN2-2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školských zariadení schvalene na web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,69 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Číslo: 3 / 2019 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce NOVOŤ

VZN_-_kratkodoby_prenajom_majetku-3.2019-schválené na web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,38 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo: 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského strav

VZN o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí_žiakov školské zariadenia schválené OZ-4-2019 na web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,18 kB
Vložené: 1. 1. 2019

DODATOK č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce NOVOŤ

Dodatok c.2 k VZN c.5_2016 o nakladaní s KO a DSO fin na web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,9 kB
Vložené: 1. 1. 2019

2018

príloha č. 3

Príloha č.3 k VZN č. 1-2018 Žiadosť o poskytnutie dotácie(1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,45 kB
Vložené: 1. 1. 2018

príloha č. 2

Príloha č. 2 k VZN č. 1-2018 Rozpočet projektu_podujatia(1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,88 kB
Vložené: 1. 1. 2018

príloha č. 1

Príloha č.1 k VZN č. 1-2018 Žiadosť o poskytnutie dotácie(1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,77 kB
Vložené: 1. 1. 2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Novoť

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Novoť SCHVALENE uznesenim.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,44 kB
Vložené: 1. 1. 2018

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Novoť

Dodatok c.1 k VZN c.5_2016 o nakladaní s KO a DSO schvaleny(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,12 kB
Vložené: 1. 1. 2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o určení spôsobu bezúročného splácania ceny bytu

VZN 2-2018 o určení spôsobu bezúročného splácania ceny bytu_1_ schvalene2-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,73 kB
Vložené: 1. 1. 2018

2017

Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytované sociálne služby

1491385044_Dodatok_c.1-2017_k_VZN_c.1-2012_poskyt.socialne_sluzby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,54 kB
Vložené: 1. 1. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci Novoť

schvalene vzn 4-2017 elektronizacia(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,49 kB
Vložené: 1. 1. 2017

2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Novoť

1457957569_schvalene_VZN_-_kratkodoby_prenajom_majetku-1.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,31 kB
Vložené: 1. 1. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Novoť

1467636991_2_2016_VZN_pyrotechnika_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,82 kB
Vložené: 1. 1. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2016 o miestnych daniach

1467636402_3_2016_VZN_o_miestnych_daniach_fin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,83 kB
Vložené: 1. 1. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1467634618_4_2016_VZN_o_miest.poplatkoch_fin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,75 kB
Vložené: 1. 1. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Novoť

1467634834_5-2016__VZN_odpady__kon.verzia_fin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,98 kB
Vložené: 1. 1. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Novoť

1475216071_VZN_o_urceni_vysky_dotacie_na_mzdy_a_prevadzku_skolskych_zariadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,56 kB
Vložené: 1. 1. 2016

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1483425033_schvaleny_dodatok_c.1_k_VZN_c.4_2016_o_miestnom_poplatku_za_KO_a_DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,46 kB
Vložené: 1. 1. 2016

2015

2014

VZN č. 4/2008 Pripojenie na kanalizáciu

4-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,88 kB
Vložené: 1. 1. 2014

VZN č. 2/2009 Určenie času predaja

2-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,53 kB
Vložené: 1. 1. 2014

VZN č. 5/2009 Trhový poriadok obce

5-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,07 kB
Vložené: 1. 1. 2014

VZN č. 3/2010 Daň z nehnuteľnosti

3-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,75 kB
Vložené: 1. 1. 2014

VZN č. 1/2012 Postup, podmienky a výška úhrady za poskytnuté sociálne služby

1-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,79 kB
Vložené: 1. 1. 2014

VZN č. 3/2012 Čistenie, údržba verejných priestranstiev, MK a ochrana verejného poriadku

3-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,3 kB
Vložené: 1. 1. 2014
Informácie o obci
Môžete mať záujem