Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Pálenie odpadov

Zákaz pálenia

Vážení občania,
Chceme vás dôrazne upozorniť na dôležitú problematiku týkajúcu sa pálenia odpadov. Pálenie odpadov je porušením zákona a má negatívny vplyv na životné prostredie aj na zdravie našich obyvateľov.

Vážení občania,

 Chceme vás dôrazne upozorniť na dôležitú problematiku týkajúcu sa pálenia odpadov. Pálenie odpadov je porušením zákona a má negatívny vplyv na životné prostredie aj na zdravie našich obyvateľov. V súčasnosti je v platnosti niekoľko zákonov, ktoré spaľovanie odpadov v domácnostiach a na voľných priestranstvách zakazujú.

1. Zákon o odpadoch zakazuje bez možnosti výnimky spaľovanie akéhokoľvek odpadu (vrátane zeleného odpadu zo záhrad, parkov, cintorínov atď.) v domácnostiach a na súkromných alebo verejných priestranstvách.

2. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a ďalej zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

3. Občiansky zákonník, podľa ktorého nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami.

 Biologický odpad: Problematické je hlavne spaľovanie vlhkého biologického odpadu, ktoré sprevádza hustý dusivý dym. Vypaľovaním trávnych porastov a spaľovaním biologických odpadov ako sú lístie, vlhké drevo, sucha tráva, slama, vyhrabané zvyšky z trávnikov a záhonov, zemiaková vňať a pod. sa do ovzdušia uvoľňujú jemné prachové častice (PM 10 a PM 2,5), rôzne uhľovodíky, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a ďalšie problémové látky. Tie môžu spôsobiť celý rad zdravotných problémov, od pálenia očí až po zhoršenie chronických ochorení srdca a pľúc, čo môže viesť aj k predčasnej smrti. Najviac ohrozenými sú osoby s ochorením srdca alebo pľúc, seniori, malé deti, osoby s cukrovkou a tehotné ženy.

V prípade, že občan spaľuje odpad, hrozí mu pokuta. Podľa zákona o odpadoch hrozí za takéto konanie pokuta pre občanov až do výšky 1 500 eur, pre právnické osoby od 4 000 do 350 000 eur. Pokiaľ sa jedná o biologický odpad (lístie, trávu, drevný odpad, kuchynský odpad, pozberové zvyšky z pestovania atď.), tak najlepšie je tento odpad svojpomocne kompostovať prípadne odovzdať na mieste určenom obcou.

Prosíme vás, aby ste boli ohľaduplní voči ostatným obyvateľom a zdravému životnému prostrediu tým, že nebudete páliť odpad vo vašich dvoroch či záhradách. Namiesto toho využite iné legálne spôsoby likvidácie.

Dátum vloženia: 7. 9. 2023 10:32
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 9. 2023 10:34
Autor: Správca Webu
Informácie o obci
Môžete mať záujem