Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Oznamy

Zobrazené 61-90 z 99

Oznam zubnej ambulancie Zákamenné

Dátum: 13. 10. 2022

Zubná ambulancia Gdent v Zákamennom oznamuje pacientom z Novote, že od pondelka 17.10.2022 budú na pracovisku v Zákamennom v budove polície pracovať na plné dva úväzky 2 lekári.

Upozornenie - rožšírenie kapacít materskej školy

Dátum: 10. 10. 2022

Upozorňujeme občanov, že najbližšie mesiace budú prebiehať prípravné a neskôr stavebné práce z dôvodu realizácie projektu rozšírenia kapacít materskej školy v obci Novoť.

Zber šatstva a elektroodpadu

Dátum: 10. 10. 2022

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 10.10. - 31.10.2022 sa v našej obci uskutoční zber použitého šatstva.

Upozornenie - rožšírenie kapacít materskej školy

Dátum: 10. 10. 2022

Upozorňujeme občanov, že najbližšie mesiace budú prebiehať prípravné a neskôr stavebné práce z dôvodu realizácie projektu rozšírenia kapacít materskej školy v obci Novoť.

Usmernenie k vývozu ZKO

Dátum: 3. 10. 2022

Z dôvodu zmeny zberovej spoločnosti v našej obci, ktorá zabezpečuje zber a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu a narastajúcich sťažností, žiadame občanov o súčinnosť pri nakladaní s odpadmi.

Zubná ambulancia

Dátum: 20. 9. 2022

Zubná ambulancia v našej obci je momentálne nečinná. Zubár zabezpečujúci zdravotnú starostlivosť pre Obec Novoť sa dočasne nachádza v Zákamennom v budove polície. Súrne stavy ošetrí na počkanie.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Námestove informuje

Dátum: 20. 9. 2022

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Námestove informuje

Tlačová chyba v obecnom kalendári - zber ZKO

Dátum: 20. 9. 2022

Upozorňujeme občanov na tlačovú chybu v obecnom kalendári ! V mesiacoch september až december 2022, nie je správne uvedený vývoz zmesového komunálneho odpadu.

Pozvánka na OZ

Dátum: 16. 9. 2022

Pozvánka na OZ

Nové usmernenia Zberného dvora v obci Novoť

Dátum: 19. 8. 2022

Obec Novoť dáva do pozornosti všetkým občanom nové usmernenia týkajúce sa dovozu odpadu na Zberný dvor obce (ZD).

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Ekonóm, rozpočtár obce

Dátum: 3. 8. 2022

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Ekonóm, rozpočtár obce

Oznámenie o poskytovaní dentálnej (zubnej) zdravotnej starostlivosti

Dátum: 29. 7. 2022

Informácie o zabezpečení zdravotnej starostlivosti podľa miesta trvalého alebo prechodného bydliska pacienta, prípadne v rámci slobodnej voľby lekára.

Informovanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ohľadom opičích kiahní

Dátum: 29. 7. 2022

Informovanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ohľadom opičích kiahní

Zákaz sypania stavebného odpadu v lokalite Jarok

Dátum: 29. 7. 2022

Upozorňujeme občanov, aby bez súhlasu OcÚ nenavážali suť zo zbúranísk, betóny, dlažby a ostatný stavebný odpad v lokalite Jarok a jeho okolia, kde je umiestnený podsypový materiál obce.

OZNÁMENIE o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Dátum: 22. 7. 2022

OZNÁMENIE o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Krušetnica

Dátum: 8. 7. 2022

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Krušetnica

Inflačná pomoc

Dátum: 8. 7. 2022

Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny dáva do pozornosti možnosť požiadať o jednorázovú dotáciu na pokrytie zvýšených výdavkov v dôsledku rastu cien. Podmienky a postup získania dotácie- nižšie uvedeným spôsobmi.

Pozvánka na rokovanie OZ

Dátum: 17. 6. 2022

Pozvánka na rokovanie OZ

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022

Dátum: 16. 6. 2022

sobota 29. októbra 2022

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - REFERENT SAMOSPRÁVY

Dátum: 20. 5. 2022

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - REFERENT SAMOSPRÁVY

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Novoť dňa 27.05.2022

Dátum: 20. 5. 2022

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Novoť dňa 27.05.2022

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Novoť

Dátum: 8. 4. 2022

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Novoť

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - Barútová 2

Dátum: 23. 3. 2022

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.

Upozornenie najmä pre seniorov

Dátum: 23. 3. 2022

Polícia v Žilinskom kraji opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch (aktuálne najmä v okrese Dolný Kubín), ktorí sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť často stávajú obeťami podvodov.

#

Umiestnenie kontajnerov na separovaný odpad v našej obci

Dátum: 11. 3. 2022

Umiestnenie kontajnerov na separovaný odpad v našej obci

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Novoť konaného dňa 11.03.2022

Dátum: 4. 3. 2022

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Novoť konaného dňa 11.03.2022

Stretnutie k JPÚ lokalita Pjontkovky 1

Dátum: 28. 2. 2022

Na základe záujmu občanov sa dňa 28.2.2022 (pondelok) uskutoční stretnutie k JPÚ lokalita Pjontkovky 1, a to na Ihrisku Podkopec o 16:00.

Zaradenie lokality SKUEV4024 Podhorské lúky Hornej Oravy do národného zoznamu území európskeho významu

Dátum: 21. 2. 2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo dňa 13. januára 2022 do legislatívneho procesu návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje doplnok národného zoznamu území európskeho významu, avšak aj po starostlivom zvážení všetkých pripomienok uvedenú lokalitu SKUEV4024 ...

#

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

Dátum: 18. 2. 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

Pozvánka na zasadnutie mimoriadného obecného zastupiteľstva dňa 28.1.2022

Dátum: 25. 1. 2022

Pozvánka na zasadnutie mimoriadného obecného zastupiteľstva dňa 28.1.2022

Zobrazené 61-90 z 99
Informácie o obci
Môžete mať záujem