Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Zaradenie lokality SKUEV4024 Podhorské lúky Hornej Oravy do národného zoznamu území európskeho významu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo dňa 13. januára 2022 do legislatívneho procesu návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje doplnok národného zoznamu území európskeho významu, avšak aj po starostlivom zvážení všetkých pripomienok uvedenú lokalitu SKUEV4024 ...

Podhorské lúky Hornej Oravy do nariadenia nezaradilo.

Súčasne oznamujeme, že ďalšie kroky budú stanovené na základe vyjadrenia Európskej komisie k dostatočnosti uvedeného národného zoznamu. V prípade opätovného návrhu na zaradenie vyššie uvedenej lokality alebo jej časti bude rezort životného prostredia náležite informovať verejnosť.

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia ochrany prírody a bioverzity, Odbor ochrany prírody.

Dátum vloženia: 21. 2. 2022 13:32
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 10. 2022 15:41
Autor: admin prevod
Informácie o obci
Môžete mať záujem