Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Bc. Elena DIBDIAKOVÁ

Referent kultúry, podateľne a registratúry

Stručný popis práce: prijímanie žiadostí vstupujúcich do rokovania obecného zastupiteľstva a zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencia schválených uznesení a zápisníc, zapisovateľka na OZ, komplexná príprava dokumentácie v rámci úkonov majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov, správa registratúry, ROEP, dispečing a evidencia motorových vozidiel

Tel.: 0911 521 529                       

Email: elena.dibdiakova@novot.sk

Dátum vloženia: 11. 10. 2022 17:52
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 5. 2023 7:27
Autor: admin prevod
Informácie o obci
Môžete mať záujem