Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Mgr. Monika BJALOŇOVÁ

Referent samosprávy

Stručný popis práce: výkazníctvo v oblasti odpadového hospodárstva, organizácia zberu komunálneho a separovaného odpadu, výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, príprava podkladov k žiadostiam o NFP, grantom a dotáciám, koordinácia prác a vyúčtovanie zrealizovaných projektov, príprava podkladov k získavaniu povolení na reštaurovanie NKP, príprava podkladov k procesu verejného obstarávania pre obec, správa registratúry, overovanie listín a podpisov

Tel.: 0911 521 529   

Email: monika.bjalonova@novot.sk

Dátum vloženia: 11. 10. 2022 17:50
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 11. 2023 10:25
Autor: admin prevod
Informácie o obci
Môžete mať záujem