Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Inštalácia RFID čipov na smetné nádoby.

Inštalácia RFID čipov na smetné nádoby.  1

Vážení občania,
Chceme Vás informovať, že v nasledujúcich týždňoch budú na všetky smetné nádoby v obci (plechové, plastové, 110 l, 1100 l) inštalované RFID čipy. Tieto čipy budú slúžiť na presnú evidenciu výsypu nádob na komunálny odpad.

Vážení občania,
Chceme Vás informovať, že v nasledujúcich týždňoch budú na všetky smetné nádoby v obci (plechové, plastové, 110 l, 1100 l) inštalované RFID čipy. Tieto čipy budú slúžiť na presnú evidenciu výsypu nádob na komunálny odpad.

Čo to pre Vás znamená?
    Budeme môcť lepšie analyzovať tok odpadu v obci a optimalizovať systém zberu.
    V budúcnosti to môže viesť k zavedeniu spravodlivejšieho systému platby za odvoz odpadu, ktorý bude zohľadňovať skutočné množstvo vyprodukovaného odpadu.

Ako to bude prebiehať?
Naši pracovníci budú postupne navštevovať jednotlivé domácnosti a montovať RFID čipy na smetné nádoby. Následne budú čipy evidované v elektronickom systéme.
Prosíme Vás o súčinnosť a o to, aby ste k svojim smetným nádobám umožnili prístup našim pracovníkom.
Žiadame Vás tiež, aby ste si svoje smetné nádoby, ktoré doteraz nie sú označené, označili súpisným číslom alebo priezviskom. To nám pomôže pri ich ľahšej identifikácii.

Ďakujeme za pochopenie.

Dátum vloženia: 18. 6. 2024 14:21
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 6. 2024 14:55
Autor: Peter Buľák
Informácie o obci
Môžete mať záujem