Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
5. 4. 2024

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

05/04/2024 - 1

18,27 EUR

Emília Sekerášová, rod. Mikolajčíková

Obec Novoť

4. 4. 2024

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

04/04/2024 - 2

381,90 EUR

Todorov Štefan, rod. Todorov a manž.

Obec Novoť

4. 4. 2024

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

04/04/2024 - 1

140,07 EUR

Roman Vojtkuliak, rod. Vojtkuliak

Obec Novoť

3. 4. 2024

Zmluva o dielo číslo 01/2024

03/04/2024 - 2

259 471,61 EUR

Technické služby obce Novoť s.r.o.

Obec Novoť

3. 4. 2024

Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409395676

03/04/2024 - 1

18,66 EUR

Generali Poisťovňa,

Obec Novoť

28. 3. 2024

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

28/03/2024 - 1

133,98 EUR

Ján Bernaťák, rod. Bernaťák

Obec Novoť

27. 3. 2024

DOHODA Číslo: 24/21/054/7

27/03/2024 - 2

169,56 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo

Obec Novoť

27. 3. 2024

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

27/03/2024 - 1

14,21 EUR

Martin Bulvasňák, rod. Bulvasňák a manž.

Obec Novoť

21. 3. 2024

Zmluva č. 324 0626 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

21/03/2024 - 3

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Novoť

21. 3. 2024

Zmluva o nájme č. 53/2024

21/03/2024 - 2

1,00 EUR

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Novoť

21. 3. 2024

Zmluva č. 24/2024 o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby

21/03/2024 - 1

Neuvedené

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Novoť

20. 3. 2024

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve z dňa 13.12.2023

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve z dňa 13.12.2023

Neuvedené

Jozef Sochuľák, rod. Sochuľák a ostat.

Obec Novoť

20. 3. 2024

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve z dňa 21.12.2023

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve z dňa 21.12.2023

Neuvedené

Jozefína Durčáková, rod. Antušáková a ostat.

Obec Novoť

20. 3. 2024

Mandátna zmluva

20/03/2024 - 1

3 200,00 EUR

ArchUrb s.r.o.

Obec Novoť

19. 3. 2024

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

19/03/2024 - 1

85,26 EUR

Štefan Mikolajčík, rod. Mikolajčík

Obec Novoť

18. 3. 2024

Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta

18/03/2024 - 1

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Novoť

15. 3. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb

15/03/2024 - 2

7,00 EUR

Žofia Kolenčíková

Obec Novoť

13. 3. 2024

Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/08539/001

13/03/2024 - 1

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Novoť

12. 3. 2024

Dodatok s účinnosťou od 06.03.2024 k poistnej zmluve č. 2408298733

12/03/2024 - 3

3 133,32 EUR

Generali Poisťovňa,

Obec Novoť

12. 3. 2024

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

12/03/2024 - 2

34,51 EUR

Mgr. Stanislav Kasaj, rod. Kasaj a manžel.

Obec Novoť

12. 3. 2024

Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná

12/03/2024 - 1

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Novoť

11. 3. 2024

Nájomná zmluva č. 30/2024

11/03/2024 - 3

52,88 EUR

Roman Subiak

Obec Novoť

11. 3. 2024

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

11/03/2024/ - 2

Neuvedené

Ľubomír Ludvik LUTEX

Obec Novoť

11. 3. 2024

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

11/03/2024/ - 1

Neuvedené

NATUR-PACK,a.s.

Obec Novoť

8. 3. 2024

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zo dňa 05.01.2024

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 05.01.2024

Neuvedené

Michal Točík, rod. Točík a manžel.

Obec Novoť

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 314
Informácie o obci
Môžete mať záujem