Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 3. 2024

DOHODA Číslo: 24/21/054/7

27/03/2024 - 2

169,56 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo

Obec Novoť

27. 3. 2024

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

27/03/2024 - 1

14,21 EUR

Martin Bulvasňák, rod. Bulvasňák a manž.

Obec Novoť

21. 3. 2024

Zmluva č. 324 0626 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

21/03/2024 - 3

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Novoť

21. 3. 2024

Zmluva o nájme č. 53/2024

21/03/2024 - 2

1,00 EUR

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Novoť

21. 3. 2024

Zmluva č. 24/2024 o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby

21/03/2024 - 1

Neuvedené

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Novoť

20. 3. 2024

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve z dňa 13.12.2023

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve z dňa 13.12.2023

Neuvedené

Jozef Sochuľák, rod. Sochuľák a ostat.

Obec Novoť

20. 3. 2024

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve z dňa 21.12.2023

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve z dňa 21.12.2023

Neuvedené

Jozefína Durčáková, rod. Antušáková a ostat.

Obec Novoť

20. 3. 2024

Mandátna zmluva

20/03/2024 - 1

3 200,00 EUR

ArchUrb s.r.o.

Obec Novoť

19. 3. 2024

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

19/03/2024 - 1

85,26 EUR

Štefan Mikolajčík, rod. Mikolajčík

Obec Novoť

18. 3. 2024

Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta

18/03/2024 - 1

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Novoť

15. 3. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb

15/03/2024 - 2

7,00 EUR

Žofia Kolenčíková

Obec Novoť

13. 3. 2024

Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/08539/001

13/03/2024 - 1

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Novoť

12. 3. 2024

Dodatok s účinnosťou od 06.03.2024 k poistnej zmluve č. 2408298733

12/03/2024 - 3

3 133,32 EUR

Generali Poisťovňa,

Obec Novoť

12. 3. 2024

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

12/03/2024 - 2

34,51 EUR

Mgr. Stanislav Kasaj, rod. Kasaj a manžel.

Obec Novoť

12. 3. 2024

Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná

12/03/2024 - 1

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Novoť

11. 3. 2024

Nájomná zmluva č. 30/2024

11/03/2024 - 3

52,88 EUR

Roman Subiak

Obec Novoť

11. 3. 2024

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

11/03/2024/ - 2

Neuvedené

Ľubomír Ludvik LUTEX

Obec Novoť

11. 3. 2024

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

11/03/2024/ - 1

Neuvedené

NATUR-PACK,a.s.

Obec Novoť

8. 3. 2024

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zo dňa 05.01.2024

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 05.01.2024

Neuvedené

Michal Točík, rod. Točík a manžel.

Obec Novoť

6. 3. 2024

Zmluva o prenájme náradia č. F2024/6, zo dňa 29.02.2024

06/03/2024 - 1

83,00 EUR

TECHNO-Novoť s.r.o.

Obec Novoť

4. 3. 2024

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej podľa ust. § 588 a nasl. Občianského zákonníka dňa 18.12.2023

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve z dňa 18.12.2023

Neuvedené

Mária Durčáková, rod. Vojtkuľáková a ostat.

Obec Novoť

4. 3. 2024

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

04/03/2024 - 2

225,32 EUR

JUDr. Vladan Hakl a Mgr. Olga Haklová, Snozová

Obec Novoť

4. 3. 2024

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č.: 202308-NP-0318

04/03/2024 - 1

1 183,50 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Novoť

29. 2. 2024

Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore

29/02/2024 - 2

350,00 EUR

Joma Travel, s.r.o.

Obec Novoť

29. 2. 2024

Rámcová zmluva o prevedení pomocných prác

29/02/2024 - 1

Neuvedené

Technické služby obce Novoť s.r.o.

Obec Novoť

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 283
Informácie o obci
Môžete mať záujem