Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

VZN

2022

Dodatok č. 1 k VZN číslo 3/2019 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Novoť

dodatok k vzn 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB
Vložené: 7. 1. 2023

2021

VZN č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022 v základnej škole

Navrh VZN miesto a čas zapisu dietata schvalene 1-2021(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,29 kB
Vložené: 1. 1. 2021

VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dietaťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom v územnej pôsobnosti obce Novoť

vzn_2_2021_urcenie vysky prispevku na mzdy a prevadzku dietata materskej skoly.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,15 MB
Vložené: 1. 1. 2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania v zriaď

Dodatok_č._2_VZN_o_určení_výšky_príspevkov_od_zákonných_zástupcov_detí_žiakov_školské_zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,75 kB
Vložené: 1. 1. 2021

vyúčtovanie dane za ubytovanie.xls

vyúčtovanie dane za ubytovanie .xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 42 kB
Vložené: 1. 1. 2021

Oznámenie daň za ubytovanie.xls

Oznámenie daň za ubytovanie .xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 40 kB
Vložené: 1. 1. 2021

VZN č. 3/2021 o miestnej dani za ubytovanie

VZN za ubytovanie cĚŚ. 3 z 2021(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,51 kB
Vložené: 1. 1. 2021

2020

VZN obce Novoť č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

vzn ovzdusie 1-2020 schvalene(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,82 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 2/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021 v základnej škole

VZN miesto a čas zapisu dietata schvalene 2-2020(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,15 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 3/2020 o určení výšky cien nehnuteľného majetku v obci Novoť

vzn32020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,17 MB
Vložené: 1. 1. 2020

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení šk

Dodatok č. 1 k VZN o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov - školské_zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,74 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Dodatok č. 1 k VZN o miestnom poplatku za komunálne 2021

Dodatok č. 1 k VZN o miestnom poplatku za komunálne 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,33 kB
Vložené: 1. 1. 2020

DODATOK č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce NOVOŤ

schvaleny Dodatok c.3 k VZN c.5_2016 o nakladaní s KO a DSO(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,7 kB
Vložené: 1. 1. 2020

2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIE číslo: 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Novoť a o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí

VZN2-2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školských zariadení schvalene na web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,69 kB
Vložené: 1. 1. 2019
Zobrazené 21-40 z 73
Informácie o obci
Môžete mať záujem