Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

VZN

2018

príloha č. 2

Príloha č. 2 k VZN č. 1-2018 Rozpočet projektu_podujatia(1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,88 kB
Vložené: 1. 1. 2018

príloha č. 1

Príloha č.1 k VZN č. 1-2018 Žiadosť o poskytnutie dotácie(1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,77 kB
Vložené: 1. 1. 2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Novoť

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Novoť SCHVALENE uznesenim.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,44 kB
Vložené: 1. 1. 2018

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Novoť

Dodatok c.1 k VZN c.5_2016 o nakladaní s KO a DSO schvaleny(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,12 kB
Vložené: 1. 1. 2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o určení spôsobu bezúročného splácania ceny bytu

VZN 2-2018 o určení spôsobu bezúročného splácania ceny bytu_1_ schvalene2-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,73 kB
Vložené: 1. 1. 2018

2017

Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytované sociálne služby

1491385044_Dodatok_c.1-2017_k_VZN_c.1-2012_poskyt.socialne_sluzby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,54 kB
Vložené: 1. 1. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci Novoť

schvalene vzn 4-2017 elektronizacia(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,49 kB
Vložené: 1. 1. 2017

2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Novoť

1457957569_schvalene_VZN_-_kratkodoby_prenajom_majetku-1.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,31 kB
Vložené: 1. 1. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Novoť

1467636991_2_2016_VZN_pyrotechnika_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,82 kB
Vložené: 1. 1. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2016 o miestnych daniach

1467636402_3_2016_VZN_o_miestnych_daniach_fin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,83 kB
Vložené: 1. 1. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1467634618_4_2016_VZN_o_miest.poplatkoch_fin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,75 kB
Vložené: 1. 1. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Novoť

1467634834_5-2016__VZN_odpady__kon.verzia_fin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,98 kB
Vložené: 1. 1. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Novoť

1475216071_VZN_o_urceni_vysky_dotacie_na_mzdy_a_prevadzku_skolskych_zariadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,56 kB
Vložené: 1. 1. 2016

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1483425033_schvaleny_dodatok_c.1_k_VZN_c.4_2016_o_miestnom_poplatku_za_KO_a_DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,46 kB
Vložené: 1. 1. 2016

2015

Zobrazené 41-60 z 67
Informácie o obci
Môžete mať záujem